Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tänker ekonomer annorlunda än andra? | Main | Ännu en anledning att fira »
tisdag
apr102007

Lästips i april

  • Niklas har skrivit klokt om hur undervisning i mikroekonomi bör bedrivas.
  • Dennis har hittat ännu en utländsk artikel om svensk politik (som inte träffar mitt i prick).
  • Tyler Cowen om skillnaden mellan den offentliga sektorns effektivitet i Europa och USA (Johan R har redan tipsat om detta i en kommentarstråd...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Dennis artikel var kanske inte så "mitt i prick" men definitivt underhållande:

"Boxing is booming again and Sandell has become the idol of a new generation"

Inget ont om Åsa men hon är 38 år och mest känd för att hon också är journalist och att hon blivit förnedrad av Laila Ali.Stor hummor.
12 apr | Unregistered CommenterEn läsare.
Dennis artikel var kanske inte så "mitt i prick" men definitivt underhållande:

"Boxing is booming again and Sandell has become the idol of a new generation"

Inget ont om Åsa men hon är 38 år och mest känd för att hon också är journalist och att hon blivit förnedrad av Laila Ali.Stor humor.
12 apr | Unregistered CommenterEn läsare.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.