Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« För den som vill läsa mer om fair trade | Main | Lästips om moral och evolution »
söndag
jan202008

Illavarslande nyhet om s och sd

Som diskuterats tidigare, tror jag inte det här kommer att sluta väl:

Nu bryter socialdemokraterna tystnaden och tar en aktiv debatt med Sverigedemokraterna. "Sd ska inte lyckas ikläda sig martyrrollen och vinna poäng på det", säger Mats Johansson, regionråd i Blekinge.
Skälet till den nya strategin är att SD numera satsar på s-väljare:
I ett pressemeddelande varnar Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson för lönedumpning: "Försämringarna i trygghetssystemen tillsammans med den rekordstora massinvandringen, planerna på en omfattande arbetskraftsinvandring och domen i det så kallade Vaxholmsmålet pekar i riktning mot lönedumpning och försämrade villkor för svenska arbetare och en försvagning av den svenska modellen", skriver Åkesson.
Spännande. Vilka argument har s vaskat fram mot denna strategi?, undrar vi nu. DN-artikeln är upplysande, om än inte lugnande:
- Vi ska också visa hur socialdemokrain är en folkrörelse som kan visa empati för dem som känner att de inte är delaktiga. Viktigt är att lyfta fram hur fel det är att ställa grupper mot varandra.
Vänta nu: Partiet som ville inskränka EUs fria rörlighet på grund av risken för social turism, och vars ovilja att reformera arbetsmarknaden är en betydande förklaring till att arbetslösheten bland utlandsfödda är mångdubbelt högre än för svenskar, detta parti ska nu läxa upp Sverigedemokraterna med argumenten ovan? Och inte var det Sverigedemokraterna som gastade "Go home" åt lettiska arbetare under Vaxholmskonflikten!

I Gustav Fridolins bok Från Vittsjö till världen, finns för övrigt en briljant passage om när Göran Persson talar i Malmö och skyller rasismen på det faktum att Sverige tagit emot för många invandrare - även om han inte uttrycker det exakt så.

Detta parti ska nu ta debatten mot Sverigedemokraterna, som således kommer att få sin problembild bekräftad, en massa uppmärksamhet media, och en rad tillfällen att kontrastera sina egna siffror om invandringens påstådda kostnader mot socialdemokraternas floskler om empati.

Det kommer inte att sluta väl. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Samtidigt måste (s) rimligen ta tag i den här frågan - den egna argumentationen, och i synnerhet den från LO-grenen av rörelsen spelar som du påpekar redan (sd) i händerna.

Som jag ser det finns det två sätt för (s) att möta (sd):

Det första är att sätta strålkastarljuset på dem och visa att de saknar politiska svar utöver "det är invandrandringens fel". Det andra är att visa upp en tuffare linje än alliansen och faktiskt spela aktivt på främlingsrädsla.

Jag är mest nervös över om (s) skulle välja det sistnämnda alternativet, men det tror jag inte kommer att ske. I det läget är frågan om de lyckas framställa (sd) som oseriösa - och jag är tveksam, särskilt i en tid då (s) själva i hög grad söker nya svar på frågorna inom många politikområden.

Frågan är om allianspartierna kan göra något för att knipa väljarnas förtroende, t.ex. genom att hålla sig utanför den här kampen mellan (s) och (sd) och istället fokusera på sådant som väljare i allmänhet prioriterar högre än flyktingpolitik - rättsstatens funktion, t.ex.?
20 jan | Unregistered CommenterLeffe
Pontus: priceless.
21 jan | Unregistered Commentergummo
Rolig intervju, men hur fasen tror du det skulle vara att lyssna på en mediaotränad Nuder eller Sahlin? I sak är ju SD-snubbens svar inte ett dugg mindre substantiella än då andra politiker svarar på samma frågor. SD-snubbens största problem är ju att han verkligen försöker svara ärligt på en del frågor istället för att flyga ut i 2 minuters floskler som mer vana politiker skulle göra.
21 jan | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.