Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« En teori om optimal smarthet | Main | Från höften: Några funderingar kring det politiska och ekonomiska läget »
onsdag
okt152008

Flingsalt, samboliv och Agnes Wold

"Flingsalt kan göra dig trött och överviktig" meddelade Expressen häromdagen.

Det påminde mig om tre saker:

1. Att aldrig köpa kvällstidningar.

2. Larmet kan vara en sk spurious correlation: En vän till mig hävdar nämligen att flingsaltet kommer fram när sambopar blir stadgade och börjar ta varandra för givna.

Har undersökningen snappat upp denna potentiella felkälla till trötthet och övervikt: Det kanske är sambolivet och inte flingsaltet som är boven?

3. I somras var jag på en intressant debatt om larm i massmedia. Bland andra Agnes Wold kritiserade det överdrivna larmandet på goda grunder: Samtliga larm ägnade åt att undvika allergi har visat sig vara felaktiga och tagits bort - men i gamla böcker på barnavårdscentraler finns de kvar och skapar oro hos föräldrarna. (Mer från debatten här.)

Det råder ingen tvekan om i vilken kategori Wold skulle placera flingsaltslarmet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Har din vän någon teori om hur det kommer sig att just flingsalt kommer fram när ett sambopar blir stadgat? Är det ett försök att pigga upp tillvaron?
Ja alla dessa larm gör mig så trött så trött. Minsta lilla suspekta samband blåses upp till katastrofala sanningar dagligen, och de etablerade vetenskapliga teorierna får inget utrymme alls.

Därför känns det extra kul att ditt inlägg kom just idag, så att jag mycket lämpligt kan presentera höstens tema i Teknik- och naturvetarcirkeln: "Oj vad jag är rädd för... - kan vetenskapen ge någon tröst?"

Med början ikväll här i Lund blir det totalt sju föreläsningar om olika ämnen.

Hela programmet kan man hitta på http://www.folkuniversitetet.se/teknat
15 okt | Unregistered CommenterChlott
Och rubriken visar sig vara ännu mer korkad om man läser artikeln. Problemet är inte saltet, men jod-brist. Flingsalt och havssalt har inte jodberikats. Alltså riskerar man jodbrist om man äter sånt salt, tycker expressen.

Logiken där är lite fånigt måste erkännas. Dessutom är salt inte nyttigt rent generellt, så rubriken bör väl vara: Salt kan ge dig högt blodtryck, men käka gärna jod. Men det säljer väl inga lösnummer...
Självfallet läste jag inte artikeln - på teoretisk grund förutsatte jag att det var rent nonsens. Tack för att detta bekräftades Lennart!

Chlott - många intressanta föredrag i höst! Tack för tipset!
15 okt | Unregistered Commenterbergh
hmm jag har alltså blivit stadgad nu sen ett halvår tillbaka. Det gick snabbare än jag trodde
Hmm, fast om det är avsaknad av jod som gäller så får det bli en strikt flingsaltbojkott på landet (som ligger så nära Ringhals att staten generöst har bistått med både speciella radiomottagare och jodtabletter).

/
15 okt | Unregistered CommenterJFE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.