Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Flingsalt, samboliv och Agnes Wold | Main | Prognos: Sverige klättrar i välståndsligan. »
tisdag
okt142008

Från höften: Några funderingar kring det politiska och ekonomiska läget

Har föreläst mycket på sistone, och således fått svara på massor av frågor om finanskrisen och dess konsekvenser. Mina tips (så att man i framtiden kan kolla hur fel jag hade):
  • Ta inte ut dina pengar från banken.
  • Bind inte räntan.
  • Sälj inte dina aktier. Har du pengar över, är det sannolikt köpläge nu.
  • Är du varslad på ett industriföretag ser det mörkare ut. Orsaken är en långsiktig strukturomvandling, där krisen bara är den utlösande orsaken.
  • Kriser, som av väljarna inte uppfattas som regeringens fel, brukar stärka den sittande regeringen. Jag börjar tro att Obama tar hem valet i USA där demokraterna verkar ha lyckats hyfsat med att skylla krisen på Bush-regimen. Men i Sverige tror jag alliansen stärks en smula: I TV4SVT-debatten nyligen gav inte vänsterblocket intryck av att vara något att hålla i när det blåser direkt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Fast ska man tro de som förutspådde krisen så säger de väl att det är en bit kvar ner och att räntorna kommer att gå upp.
14 okt | Unregistered CommenterSan
Vi får väl se!
14 okt | Unregistered Commenterbergh
Min 'head of department' kopte aktier for tva dagar sedan med ditt argument. Han ar 14% upp hitills. Helt javla otroligt!
14 okt | Unregistered Commenterpontus
http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/253933/revisiting_my_february_paper_the_risk_of_a_systemic_financial_meltdown_the_12_steps_to_financial_disasterand_some_new_policy_recommendations_to_avoid_the_meltdown

Så här skrev Nourbini i Februari. TED spreaden är fortfarande på extrema nivåer så någon utlåning mellan bankerna har inte kommit igång än.
14 okt | Unregistered CommenterWasabi
Jag vill gärna bidra till diskusionen och därför påpeka att debatten var på SVT.
Tack VP. Rätt ska vara rätt.
15 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.