Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bard ifrågasätter individens existens. Har eventuellt rätt. | Main | En teori om optimal smarthet »
torsdag
okt162008

Föreläsningsbilder, Den kapitalistiska välfärdsstaten

Det har blivit många föreläsningar kring DKV på sistone: MiLgårdarna utanför Klippan, Kommunfolk i Linköping, Folkhögskolans Kulturcafé i Nyköping, Stora Livförsäkringsdagen i Stockholm. Plus Crafordsalen och Kårhuset i Lund.

För de som frågat: Underlag ligger nu här (powerpoint 2007, nås även via download-länken ovan).

Visst får man låna och kopiera ur filen men ange gärna källa. Annars kanske nästa föreläsning bara läggs ut i pdf-format! (som om hotet om världsdepression inte vore nog...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hej!
Blir inte din pp-presentation en kollektiv vara nu när du har lagt upp den på nätet. Du kan inte exkludera den från folk och den är heller inte rival, därför borde din pp-presentation vara en kollektiv vara. Går det att försvara intellektuell egendom från ett neoklassiskt perspektiv? Dagens äganderätt hämtar mycket stöd från Locke, man äger det man av naturen givet som man som människa bearbetar. När Locke skrev det existerade inte tankarna om intellektuell egendom..
16 okt | Unregistered CommenterStudent
När håller du föredragpå boken i Malmö/Lund regionen nästa gång?
17 okt | Unregistered CommenterJens
Ingen inplanerad (vad jag kan komma på nu :-)
18 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.