Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Äntligen börjar historikerna leverera | Main | Mer om ojämlikhet (och en liten korrigering) »
tisdag
okt282008

LNB-krönika om Krugman

Krönika om Krugman i bl a Västerbottens-Kuriren:
Vid den här tiden varje år brukar någon svensk debattör på vänsterkanten dra igång en debatt om det så  kallade Nobelpriset i ekonomi. [...] I år har det varit ovanligt tyst. Kanske beror det på att årets  pristagare Paul Krugman anses vara en vänsterekonom. Men hur långt till vänster är Krugman egentligen  med svenska mått mätt?
Krönikan bygger på Klein & Bartletts artikel i Econ Journal Watch, som Niclas tipsade om precis när det var dags att jaga bort idétorkan - tack för det!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Det verkar väldigt sent - mer eller mindre vänsterorienterade ekonomer har ju fått ekonomipriset i många år nu: Stiglitz, Sen, Vickrey...

Jag vet inte varför publiken har fortsatt att älta självklarheten att Nobel inte var tillfrågad. Däremot har jag ett tips på varför riksbanken har ändrat inriktning: neoklassisk ekonomi är inte vetenskapligt försvarbar längre.
28 okt | Unregistered CommenterJan Wiklund
Jag ar inte sa saker att han verkligen skulle hamna pa hogerkanten i Sverige. Se foljande artikel t ex :http://www.pkarchive.org/global/swedenomics.html dar han ser Sverige ca 1980 som dromlandet.

Att han har enskilda asikter som ar ovanliga hos sossar ar inte tillrackligt for att placera honom pa hogerkanten.
"mer eller mindre vänsterorienterade ekonomer har ju fått ekonomipriset i många år nu: Stiglitz, Sen, Vickrey"

Lat oss inte glomma Kantorovich, han var val ocksa mer eller mindre vansterorienterad.
Har "riksbanken" andrat inriktning?

Tva saker talar emot det.

1, Riksbanken valjer inte ut nobelpristagarna.

2, Kydland och Prescott fick priset for tva ar sedan.

Btw, har ar en intressant email korrespondens mellan Prescott och ... eh ... en annan kille. Som min chef (head of dpt.) kommenterade: "ah, the nobel mind"
29 okt | Unregistered Commenterpontus
@johan: lustigt nog kommenterade krugmans sverigehyllning för två år sedan:
http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2006/10/30/amerikanska-ekonomer-om-sverige.html

Notera att sugarplum i kommentarstråden påpekar att Krugman inledde med "until recently", samt att K. sannolikt fjälskade för ett nobelpris.

Icke desto mindre - mitt favoritcitat ur artikeln:

"The Swedes themselves are not entirely sure what they have done right."

@Pontus: helfestlig korrespondens!
29 okt | Unregistered Commenterbergh
Är korrespondensen med Prescott på riktigt, eller? Stärker i sådana fall misstankarna man hade om honom sedan tidigare.

Påminner lite om det svar jag fick av George Borjas vid Harvard när jag som lite naiv och orädd undergrad-student skickade ett mejl till honom angående en av hans artiklar och några slutsatser som jag tyckte var märkliga...lite förvånad blev jag ändå när Borjas svarade mig, och ännu mer förvånad när svaret gick i stil med "jag förstår att slutsatserna är märkliga för dig, europisk medborgare och kommunist som ni alla är etc." + att svaret innehöll en del obscena ord (påpekas bör att jag var mycket hövligt i mitt mejl till honom).

[För övrigt hade en kollega en student som skrev c-uppsats på vårt mindre universitet i Sverige som skickade ett mejl till Vernon Smith och bad om lite tips (om jag minns rätt handlade det om ett lab-experiment). Jag tyckte det var lite lustigt och naivt, fram tills det att studenten kom med svaret från Smith som innehöll tips och uppmuntrade kommentarer om hur experimentet skulle kunna förbättras. se där!]
29 okt | Unregistered CommenterMikael S
Riksbanken har ju inte så mycket med priset att göra. Dock har personalen varje år tippning om vem de tror får priset. I år var det en enda person som gissade på Krugman, med tillägget "jag tror egentligen inte att han får det, men han borde".

Källa: Dagens Industris pappersupplaga någon dag tidigare i denna eller föregående vecka.
29 okt | Unregistered CommenterLeif
Mikael - Vad jag har hort sa ar korrespondensen äkta. Och dessutom helt enligt Prescott stil. Ingen ar sarskilt forvanad over tonlaget, stavfelen och de markliga meningsbyggnaderna.
29 okt | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.