Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LNB-krönika om ekonomipriset till Phelps | Main | Antal akademiker i Sverige som bloggar: »
måndag
okt302006

Amerikanska ekonomer om Sverige

Paul Krugmans idealsamhälle är Sverige sommaren 1980. Det är lite förvånande. Har han någon som helst koll på hur reglerat och slutet Sverige var vid denna tidpunkt? Tror han på fullt allvar att marginalskatter för höginkomsttagare på närmare 90 procent är en bra idé ur något perspektiv över huvudtaget?

Själv längtar jag inte tillbaka till 1980. Däremot tror jag att Sverige sommaren 2010 kommer att vara ett helt okej land. 

En annan intressant diskussion pågår på marginalrevolution, där Tyler Cowen gjort observationen att välfärdsstaten kan sägas ha en frihetsskapande effekt genom att skapa goda förutsättningar för individuell autonomi, och att Sverige är helt ok (Uppsala bored me in less than a day, Malmo was OK). Det påminner starkt om Bo Rothsteins idéer i Vad bör staten göra?

Tyler's inlägg upprör många, naturligtvis. Missa inte den gode Tellers inlägg i kommentarstråden:

This must be the dumbest economic piece I have ever read on Marginal Revolution [...] This is why I am not reading Margial Revolution . This was once an economics blog. But at some point they got overconfident, lazy or just tired of economic analysis.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Det Tyler Cowen skriver om avhandlades i en bok som gavs ut i somras, Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs Är svensken människa?

http://www.panorstedt.se/templates/norstedts/NorBook.aspx?id=42680

Jag har bara läst om boken, så jag kan inte säga särskilt mycket mer än att temat inte är okänt. Engels talade om "the ascent of man from the kingdom of necessity to the kingdom of freedom". Jämför man med liberalismen kan det nog ses som frihet från det sociala sammanhanget i kontrast till frihet inom det sociala sammanhanget.
30 okt | Unregistered CommenterDennis
Bäste Dr Bergh,

Jag noterar att Krugman inleder med "Until recently,...", vilket i mina ögon implicerar att han inte längre tycker det. Dock verkar han ha ersatt 1980 med dagens Sverige (eller det Sverige som var vid tidpunkten för hans artikels tillkomst).

Det är väl så att den gode Krugman smörar för ett framtida Nobelpris... Kan inte skada med att berömma den svenska modellen, eller att skriva hur vackert Stockholm är... ;-)

A sugarplum lunker
Fan, tino sparar sällan på krutet. En frisk fläkt, helt klart.

Ledsen för off-topic nedan.

Andreas: Vad är det egentligen som händer i lund nu i dagarna? Jag har träffat två personer i veckan som båda skulle till lund på ngt seminarium.
30 okt | Unregistered Commenterpontus
sugarplum, du har nog rätt om krugman.

pontus, jag gissar att de ska till arne ryde-grejen om högre utbildning:

http://www.nek.lu.se/ryde/25symp06/25symp06Middle.htm

som har ett riktigt intressant program. (själv har jag prioriterat bort det dock)
30 okt | Unregistered Commenterbergh
Mja, Krugmans inlägg är från 1999 eller 2000 (kommer inte ihåg ifall det var Slate eller NYT). 1980 var inte så illa, påminner om nu faktiskt - borgerlig regering, elände i Messopotamien, hygglig tillväxt, hyfsade statsfinanser. Visst, inflationen var knappt 10% men å andra sidan var arbetslösheten under 3%. Det dröjde till 2000-talet innan reallönen började röra sig uppåt från 1980 års nivå. Reglerat, tja, men dina föräldrar klagade knappast - full avdragsrätt på räntorna och gratis amortering på huslånen via inflationen.
Jag förstår mig inte alls på Tellers inlägg. "Frihet" är ett filosofiskt koncept, inte ett ekonomiskt. Argument för att friheten ökar eller minskar i välfärdsstaten kan per definition inte reduceras till ekonomisk vetenskap. Vågar nyliberalerna ta den filosofiska debatten om vad verklig "frihet" innebär? En debatt som de för övrigt brutalt förlorat bland akademiska filosofer, där man sällan ser någon försvara Nozicks definition av "frihet" (the freedom to sleep under bridges and to eat from trash cans).
30 okt | Unregistered CommenterJoachim

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.