Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« S startade angreppen på arbetsrätten? | Main | Amerikanska ekonomer om Sverige »
måndag
okt302006

LNB-krönika om ekonomipriset till Phelps

I bland annat Trelleborgs Allehanda. Saknar dock Metros snygga illustration till Phelps teorier.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jag tror att jag på årlig basis har skrivit till Lena Askling på aftonbladet och förklarat Phelps teorier.

Minst en gång per år skyller hon sossarna misslyckade arbetsmarknadspolitik på riskbankens ränta.
30 okt | Unregistered Commenterpontus
Jag hade för övrigt en insändare i Sydsvenskan för någraq dagar sen där jag försvarade Phelps från en arg socialist som hade skrivit in. Det är lustigt hur ofta vänstern påstår att nationalekonomer vill ha en viss arbetslöshet.

Om en läkare hävdade att hallonsaft inte botar cancer skulle vänstern förmodligen tolka det som att den läkaren tycker en viss mängd cancer är bra.
Verkligen Pontus? Det var ett överraskande och berömvärt drag hos dig, må jag säga! Vad brukar hon svara?
30 okt | Unregistered Commenterbergh
Faktum är att hon alltid svarar, men med en sarkastisk ton om att "varenda kompetent nationalekonom VET att det finns en trade-off mellan inflation och arbetslöshet". Jag brukar då svara att jag känner till philipskurvan, men att den bygger på att inflationsförväntningarna ständigt är felaktiga. Så om hon inte vill omyndigförklara hela svenska folket så har hon fel.

Sen brukar hon köra den klassiska strutstekniken: huvudet i sanden. Och upprepa samma procedur ett år senare.
30 okt | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.