Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Det mångkulturella samhället | Main | Cutler om cancerbekämpningens ekonomi »
lördag
dec202008

Nu blir det reklam...

Obs att jag inte får betalt för detta. Jag gör det bara för att vara snäll. Och för att det faktiskt är ett ganska bra julklappstips.

Och för att se om Martin skriver något sarkastiskt i kommentarsfältet. (hoppas, hoppas... :-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Vad är det reklam för?
Detta ingenting som såldes på e-bay för några år sedan?
Eller missade jag något här? =)
21 dec | Unregistered CommenterHenrik
Tjena Bergh!

Uppskattar din blogg!

Undrar tva grejer.

1. Hur ser du pa Public Service. Tror du att yttrandefrihet kan finnas pa en helt fri marknad, dar annonsorer (fa vill ju exempelvis annonsera infor fattiga lasare, var ju ex darfor som den enormt populara vanstertidningen Daily Herald lades ned en gang i tiden) och agandet styr.


2. Decennierna efter kriget kunde ju manga manniskor i vast i manga fall ha lagenhet, bil och landstalle bara med en arbetarlon. Ett exempel pa detta var ju min farmor och farfar.

Idag ser det ju inte ut pa det viset. Betyder detta alltsa att reallonerna sjunkit sedan typ 60-talet? Hur mater man sadant?

3. Haller du med Chomsky om nagot i denna intervju (hajar om du inte orkar lasa den, ar ju ratt lang)?

http://www.chomsky.info/interviews/20081013.htm

Tycker han har fatt en orattvis stampel av manga liberaler. Han kallar sig ju sjalv klassisk liberal.


Tre fragor. Kanske verkar lite puckade, men vetgirigheten kan val aldrig vara dum.
10 jan | Unregistered CommenterIllern
ar forovrigt utomland, darfor kan jag inte skriva svenska bokstaver
10 jan | Unregistered CommenterIllern
Bäste iller, tack för frågorna.

Jag kanske flyttar dem till diskussionsforumet tills jag besvarar dem. Men jag gillar p1, och reallönerna har inte sjunkit. (Chomsky tarvar mer utrymme - och tålamod - än så :)

a
10 jan | Unregistered Commenterbergh
Tack for ditt svar!

Visste inte att det fanns ett diskussionsforum. Vart hittar man det?
10 jan | Unregistered CommenterIllern

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.