Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nya böcker från Tim Harford och Malcolm Gladwell | Main | Nu blir det reklam... »
söndag
jan112009

Det mångkulturella samhället


Efter en intressant konferens kring bland annat svårigheterna med att få olika religiösa minoriteter att samsas med varandra, funkar denna skylt som en fin påminnelse om vad som faktiskt är möjligt i ett tolerant samhälle:

På Heathrow finns ett "multi-faith prayer room". Så fint!

Visst är det en smula som när när Trillian överbryggar klyftan mellan ICQ, MSN messenger och AOLs chattklienter (eller var det en nördig liknelse?)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

De har såna på flygplatserna i Lahore och Islamabad också, men det innebär ju inte att Pakistan är ett särskilt tolerant land..
11 jan | Unregistered CommenterOlov
Om man ska tolka det negativt så är det väl snarare så att de inte har nagot val da Heathrow knappast kan göra annat bara tillhanda en sorts bedjerum, börjar man tillhandahålla särskilda rum för olika religoner (Kristendom och sedan Islam är väl mest troligt i UK) så finns det ju inget slut på det i teorin.
11 jan | Unregistered CommenterHenrik
Används i princip endast av muslimer
11 jan | Unregistered CommenterMax
Inte hälften så nördigt som att bara associera Trillian med Liftarens guide till galaxen, och grubbla en lång stund på vad det hade med chattklienter att göra...

Miranda är ju häftigare än Trillian... ;-)

12 jan | Unregistered CommenterTomas

Ett sådant rum finns faktiskt också på Arlanda. Det heter visserligen "kapell" men ska vara utformat så att man oavsett religiös tillhörighet ska känna sig bekväm där.

14 jan | Unregistered CommenterHåkan

Det används såklart mest av Muslimer, för kristna behöver ju bara knäppa händerna, det kan man göra var som helst utan problem.

Nåja.

Det jag har reflekterat över nyligen är varför inga, varför präster eller imamer, går ut och säger att "hit till min kyrka/moske/vfsh kan även kristna/judar/muslimer komma och be. Det är ju samma gud".

Är det så svårt att säga det? Borde inte det kunna vara ett stort steg? Olika kristna varianter som innan har krigat kan nu både samarbeta och influeras av varandra. Judiska och kristna organisationer samarbetar ofta, även om man knappast ber i varandras lokaler. Om västerländska kyrkor börjar öppna sig för Islam blir det svårare att demonisera väst. Det kommer såklart ta tid, men en sådan attityd kan säkert också senare sprida sig till mellanöstern i längden, och undermindera religion som undanflykt för våld.

"Om västerländska kyrkor börjar öppna sig för Islam blir det svårare att demonisera väst."

Eller tolkas det som ett försök att omvända muslimerna vilket nog inte blir så populärt.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.