Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur du blir rik på demografiska förändringar | Main | Det mångkulturella samhället »
söndag
jan112009

Nya böcker från Tim Harford och Malcolm Gladwell

harfordEtta på Dixons topplista just nu: Outliers - The story of success av Malcolm Gladwell.

På 6e plats: The logic of life av Tim Harford.20090111656

Uppenbart är att båda nu surfar på tidigare framgångar med Blink, The tipping point resp The undercover economist. Gladwells bok verkar gles och handlar om hur man blir rik, så den fick stå kvar på hyllan.

I Harford har jag läst kapitlet om städer, som jag hoppades skulle innehålla lite kritik av Richard Florida. Ingalunda.

Istället stod där att att det är dyrt i New York för att många vill bo där, att många vill bo där för att många bor där, och att internet inte betyder att städer kommer att försvinna. The world is spiky.

Inte ens omslaget är särskilt snyggt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Jag läste ut Harfords bok för ett tag sedan och direkt efteråt kändes det som att jag behövde en The Logic of The Logic of Life. Det sista kapitlet där han går igenom en miljon år av ekonomisk utveckling var inte något som jag hade förväntat mig. Rent allmänt så tyckte jag att han satsade på lite om mycket och var ganska ojämn.

12 jan | Unregistered CommenterDennis

Gladwells bok handlar inte om hur man blir rik. Den handlar om vilka externa faktorer som gjort framgångsrika personer till dem de är. Ganska lättsmält med en något tydligare tråd än hans förra 'Blink'.

13 jan | Unregistered Commentercharlie

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.