Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« På förekommen anledning: Ungdomsarbetslösheten är INTE en statistisk spegling av högskoleexpansionen. | Main | Att outsourca eller ej - det är frågan... »
onsdag
dec032008

Sociala normer på Linköpings bibliotek


Likoping
Originally uploaded by dirbergh
Besökte Linköpings trevliga bibliotek för ett tag sedan. Noterade att den social normen vid toaletterna var att inte stänga dörren, eftersom toaletten avgiftsbelagts (5kr) av biblioteket.

Initial reaktion: Så trevligt - men så snålt av biblioteket!

Vid närmare eftertanke är det inte uppenbart att denna sociala norm bör uppmuntras. Det kan tänkas att toaletterna missbrukas om det är gratis. (men då är det väl rimligen någon annan norm som brister?)

Framför allt syntes följande scenario troligt: Linköpings politiker tyckte det var kul att inviga ett flådigt bibliotek. Men att ge det en rejäl budget år efter år, visade sig vara betydligt svårare. Så nu sparar biblioteksledningen där det går. Att betala är därför att stödja biblioteket en smula.

Samtidigt är det ju oerhört irriterande att sakna den där fem-kronan just när det behövs. Så visst är normen trevlig.

Jag lade i en femma, och lämnade sedan dörren öppen efter mig.

Således föreslår jag följande reform: Avskaffa låset. Skriv en vänlig skylt om att man gärna får donera en femma vid nyttjande av toaletterna.

Detta torde ge minst lika höga intäkter som idag.

Ser man bara till bibliotekets budget, torde lösningen vara: Olja gångjärnen

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

"Framför allt syntes följande scenario troligt: Linköpings politiker tyckte det var kul att inviga ett flådigt bibliotek. Men att ge det en rejäl budget år efter år, visade sig vara betydligt svårare. Så nu sparar biblioteksledningen där det går. Att betala är därför att stödja biblioteket en smula."

Jo, de tyckte det var kul att inviga den år 2000 efter den anlagda branden som totalförstörde den gamla byggnaden år 1996. Det var dock rätt ansträngande för budgeten redan då.
3 dec | Unregistered CommenterRobert N
Är det bara jag som direkt kommer att tänka på den heta fildelningsdebatt som pågår?
3 dec | Unregistered CommenterDanni
Nja, själv kom jag att tänka på effekten av att sätta dit ett par ögon som Robert Östling skrev om nyligen. Speciellt om man vill ha " minst lika höga intäkter som idag." Då kan man också göra en liten experimentell studie samtidigt, genom att jämföra intäkterna från toaletter med ögon och de utan. :-)
3 dec | Unregistered CommenterMarcus
Hur missbrukar man en toalett? Nyfiken!
3 dec | Unregistered Commenterlisa
Jag kanske har missuppfattat det men är inte femkronan ett sätt att slippa problemet med missbrukare som använder toaletterna som ett ställe att sätta kanyler? Kan tänka mig att det skulle bli besvärligt att avhysa dessa personer från en offentligt finansierad institution och man därför löst problemet på ett sätt som en ekonom borde uppskatta.
Jag går på Brians linje, och tror att det är ett sätt att försöka mota över missbrukarna till toaletterna i grannbyggnaderna istället. Å andra sidan kan man tycka att pundare borde ha gott om växel med tanke på hur mycket de tigger.
4 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
"Jag kanske har missuppfattat det men är inte femkronan ett sätt att slippa problemet med missbrukare som använder toaletterna som ett ställe att sätta kanyler?"

Jag tror inte det är så effektivt. En femma borde även en missbrukare kunna skaka fram. Snarare brukar man använda ultravioletta lampor för att inte missbrukare ska se sina blodådror. Används på en del centralt belägna McDonalds har jag för mig.
4 dec | Unregistered CommenterMarcus
PSWs poäng är nog korrekt i teorin - det vimlar av femkronor i missbrukarnas fickor.

Bekymret är nog att de aldrig riktigt hinner till bibblan med femmorna, för man slinker oftast in på bolaget eller seveneleven innan och smäller på med en folköl innan.
4 dec | Unregistered CommenterKricke
Kricke: Men när de druckit upp biran kan de panta tomburkarna och få en femma igen. :D
4 dec | Unregistered CommenterPeter S-W
Peter S-W: Mycket Keynesianskt av dig! The pundar multiplier effect!
4 dec | Unregistered Commenterpontus
Ha ha ha.

Eller så är det som så att the biggest trick on dem som tänker "fan, han kan få en femma till sin folköl, det skadar ju ingen", och skänker lodisen femman, att lodisen faktiskt bara vill ha den sabla femman för att sätta sig på Linköpings biblioteks toalett.
4 dec | Unregistered CommenterKricke
Det slår mig att det nog krävs en ekonom för att öht reflektera över detta från början. :)
Men det är ändå en rolig iakttagelse!
4 dec | Unregistered CommenterWilliam J
Min tanke, var precis som Marcus, att man skulle ha ett foto av ett ansikte vid skylten som bad om frivilliga donationer.

Kan tillägga att toaletten var i anständigt skick, trots att dörren stod på glänt.
5 dec | Unregistered Commenterbergh
I Tyskland, på sådana där motorvägshak, brukar man väl få någon sorts biljett när man betalar på toaletter. Biljetterna är värda en mindre summa pengar som man sedan kan lösa in. Jag kan tänka mig att det är en lösning på ett liknande "problem" som det i Linköping.
5 dec | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.