Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sociala normer på Linköpings bibliotek | Main | S-studenter är häftiga. »
onsdag
dec032008

Att outsourca eller ej - det är frågan...

Möjligheten att för en spottstyver outsourca även kvalificerade arbetsuppgifter till Indien - hur stor är den egentligen, och hur mycket kommer den att påverka livet här i västvärlden?

Läser man Thomas Friedmans "The world is flat" är svaret att inget kommer att bli sig likt igen. Världen har blivit platt.

Minst lika skojig att läsa, är följande recension av Friedmans bok, som Niclas tipsade mig om för länge sedan (och som jag redan citerat här):

Leamer Edward, E. 2007. "A Flat World, a Level Playing Field, a Small World After All, or None of the Above? A Review of Thomas L Friedman's The World is Flat." Journal of Economic Literature 45:1-1.

Leamer inleder så här:
When the  Journal of Economic Literature asked me to write a review of The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (Farrar, Straus, and Giroux 2005) by Thomas Friedman, I responded with enthusiasm, knowing it wouldn’t take much effort on my part. As soon as I received a copy of the book, I shipped it overnight by UPS to India to have the work done. I was promised a one-day turn-around for a fee of $100. Here is what I received by e-mail the next day: “This book is truly marvelous. It will surely change the course of human history.” That struck me as possibly accurate but a bit too short and too generic to make the JEL happy, and I decided, with great disappointment, to do the work myself.
Som kontrast till Leamers skepsis, har vi Timothy Ferris, författare till The 4-Hour Work-week, något man ska uppnå bland annat genom att outsourca sina arbetsuppgifter.

Ferris skriver inte för Journal of Economic Literature, men väl åt Esquire. På bokens websida påstås att han hyrde en indier - Honey K. Balani - för att göra ett jobb:
Honey has completed her first project for me: research on the personEsquire has chosen as the Sexiest Woman Alive. I’ve been assigned towrite a profile of this woman, and I really don’t want to have to slogthrough all the heavy-breathing fan websites about her.

When I openHoney’s file, I have this reaction: America is f*cked. There arecharts. There are section headers. There is a well-organized breakdownof her pets, measurements, and favorite foods (e.g., swordfish). If allBangalorians are like Honey, I pity Americans about to graduatecollege. They’re up against a hungry, polite, Excel-proficient Indianarmy.
Nu leker jag med tanken att Ratio ska ersätta sina forskningsassistenter med flinka indier.

Vill du ha en egen Remote Executive Assistant, kolla upp Brickwork India (och berätta för mig hur det gick)PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Apropå ingenting särskilt, min vän Rajiv berättade att han inte är helt nöjd med att riksdagen inte ocr-läser budgetpropositionerna de lagt ut i pdf-format och att det fattas åtminstone en proposition på nätet. Men han är flink även han, så det ska lösa sig.
3 dec | Unregistered CommenterDennis
Jag tror många svenskar sätter morgonkaffet i halsen om Tata Motors köper Volvo.
3 dec | Unregistered CommenterSham
Ferris later lite som Fredrik Härén. Bada bara ute efter att tjana pengar och har lyckats genom att hitta sin egen nisch.

http://www.youtube.com/watch?v=yH6-ihF2E48
3 dec | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.