Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att outsourca eller ej - det är frågan... | Main | SNS välfärdsråd om socialbidrag och fattigdom »
tisdag
dec022008

S-studenter är häftiga.

Man måste naturligtvis älska nördigheten hos s-studenter, som just nu låter vänsterkrysset på sin sida basunera ut följande nyhet:

Kortsiktig ekonomism hindrar långsiktig utveckling i långtidsutredningens huvudbetänkande

De syftar på att långtidsutredningen tror att terminsavgifteravgifter skulle få folk att skynda på sina högskolestudier och komma ut på arbetsmarknaden fortare. Detta skulle i sin tur göra försörjningsbalansen 2030 mer uthärdlig för framtidens skattebetalare. (Japp, det är detta resonemang som är den kortsiktiga ekonomismen...)

Till saken:
Ska man förstå Sverige, måste man förstå socialdemokraterna.

Följande bok om (bristen på) socialdemokratisk idédebatt är sannolikt värd att kika närmare på, givet den rejäla författarbuketten:
"Från smedja till sambandscentral - var finns plats för idédebatt?". Redaktörer Hanna Finmo och Magnus Wennerhag.

Medverkar i boken gör: Håkan A Bengtsson, Bo Bernhardsson,  Klas Gustavsson,Sverker Gustavsson, Morgan Johansson, Katrine Kielos, Enn Kokk, IngemarLindberg, Anne-Marie Lindgren, Jonas Morian, Olle Sahlström, EricSundström, Göran Therborn, Cecilia von Otter, JennyAndersson, Göran Ericsson, Jorgen Hammarin, Camilla Lundberg Ney,Christer Skoglund, Per Sonnerby, Kajsa Borgnäs och JohanWikström. Redaktörer är Magnus Wennerhag och HannaFinmo.
S-studenter bjuder in till "släppseminarium" (inget releaseparty här inte!):

15 december, kl. 18.00 på ABF-huset i Stockholm.

Det blir nog skoj!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Fast påstår de inte att det är huvudbetänkandets långsiktiga utveckling som hindras av ekonomismen? Lite som att de oroar sig för sina potentiella arbeten på finansdepartementet.

För övrigt tycker jag fortfarande att det finns mer spännande saker i utredningen än förslaget om högskoleavgifter.
2 dec | Unregistered CommenterDennis
Å andra sidan kan man beklaga de borgerligas skriande brist på insikt och idéer om skola och utbildning som något annat än en fabrik för produktion av lydig arbetskraft.

Jag saknar den gamla borgerlighet som förstod värdet av vetenskap, kunskap för kunskapens skull, bildning, folkbildning och humanism. Erfarenheterna från andra världskriget tycks vara bortblåsta. Allt ska offras på tillväxtens altare.
3 dec | Unregistered Commenterrja
"Jag saknar den gamla borgerlighet som förstod värdet av vetenskap, kunskap för kunskapens skull, bildning, folkbildning och humanism"

Har du lyssnat på något Leijonborg sagt? Mycket kan man anklaga honom för, men knappast för att tycka vetenskap eller kunskap för kunskapens skull är oviktigt.
rja - det var tiderna innan 50% av befolkningen skulle massutbildas vid universiteten.
3 dec | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.