Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« S-studenter är häftiga. | Main | Keynes otippade comeback i Sverige »
onsdag
nov262008

SNS välfärdsråd om socialbidrag och fattigdom

Förmiddagens seminarium om fattigdom och socialbidragSNS, var initialt ingen upplyftande övning. Exempel på förslag ur rapporten (från ekonomistas):

Inrätta en instans med kompetens från socialtjänst, Af och Försäkringskassan som kategoriserar hjälpsökande som arbetsföra och icke arbetsföra, där den första gruppen hänvisas till Af och den andra till kommunens socialtjänst

Själv tror jag att om människor ges möjlighet och incitament att bidraga till sin försörjning, kommer de att göra detta. Problemet med dagens socialbidrag är ökade arbetsinkomster motverkas krona för krona av minskat socialbidrag.

Det tog lång tid att utröna huruvida rapportförfattarnas förslag innebär att de hundraprocentiga marginaleffekterna för socialbidragstagare avskaffas. Rapporten är nämligen inte mer detaljerad än så här:

De finansiella incitamenten bör förstärkas med hjälp av ett förstärkt jobbskatteavdrag för dem med låga inkomster. (s. 120)

Kruxet är att socialbidraget fyller upp hushållets inkomst efter skatt upp till normen, så en vanlig skattesänkning för de flesta bidragstagare inte påverkar marginaleffekten. Detta diskuteras inte i rapporten, vad jag kunnat se.

Till slut kunde Matz Dahlberg förklara för mig att deras avsikt med det förstärkta jobbskatteavdraget är att avskaffa fattigdomsfällan. Därmed skulle Sverige röra sig i riktning mot de system som finns i UK och USA, vilket onekligen är ett ganska radikalt förslag - som dock dolts så väl att det knappt går att utläsa ur rapporten (<-- hela boken som pdf - trevligt!).

Att SNS döljer sina radikala förslag är för övrigt inget nytt. I våras räknade konjunkturrådet på införandet av platt skatt i Sverige, utan att göra något som helst väsen av detta.

Rapportens kanske intressantaste diagram: Notera hur socialbidraget inklusive boendeutgifter alltjämt håller en ensamstående utan barn ovanför en fattigdomslinje på 60% av medianinkomsten:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Tolkar jag diagrammet rätt när jag drar slutsatsen att socialbidragsnormen, för en ensamstående utan barn, är ungefär 3000 kr/mån, exklusive boendekostnader?! Det är ju hur mycket som helst! Själv spenderar jag ungefär 1500 kr/mån eller så. Om folk tycker att det är jobbigt att behöva klara sig på 3000 kr/mån, så är det inte mer bidrag de behöver, utan att lära sig hur man sköter sin ekonomi.
Absolut. Och räcker bidraget inte till bröd, kan de väl för tusan äta bakelser?
27 nov | Unregistered CommenterMartin
David, du tolkar diagrammet rätt. Martin är sarkastisk, men just den här gången kanske jag inte behöver förtydliga det ;-)

Det intressanta är väl att normen inklusive boende är nästan 8000, vilket öppnar för en del vinn-vinn reformer genom att tillåta folk att disponera en aningen mindre summa betydligt friare (vanligen lägger vi ju inte över 50% av disp ink på boende ).
27 nov | Unregistered Commenterbergh
Martin: Jag, som spenderar 1500 kr/mån, behöver inte leva på bröd eller imaginära bakelser, så jag är väldigt skeptisk till din antydan att man skulle behöva 3000 kr/mån.
Exakt hur tycker du (Bergh) då att socialbidraget ska utformas?
29 nov | Unregistered Commenterbo
Länken till rapporten fungerar inte för mig. Trist, man blir väl tvungen att köpa i alla fall.

Och visst kan man försöka få över fler socialbidragstagare till arbetsmarknadsprogram och ge dem någon form av lön i stället för socialbidrag. Men många av de som får socialbidrag får det korta perioder, eller får engångssummor för att täcka t.ex. en tandläkarräkning. För dem finns det ingen enkel lösning som tar bort den 100-procentiga marginaleffekten. Det kan ju å andra sidan diskuteras om de har 100 procent marginaleffekt, den tid de inte får socbidrag har de ju inte det.
Det var nog ett misstag att hela pdf-filen låg nedladdningsbar, nu är den borta...
30 nov | Unregistered Commenterbergh
bp: exakt vet jag inte.

Men mindre styrt till viss konsumtion och mindre avtrappning mot andra inkomster tror jag är steg i rätt riktning. Knutet till individen snarare än hushållet lutar jag också åt.
1 dec | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.