Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SNS välfärdsråd om socialbidrag och fattigdom | Main | Wolffs vurmande för Volvo - igen »
tisdag
nov252008

Keynes otippade comeback i Sverige

Keynesianismen har gjort en osannolik comeback i svensk debatt. Självaste Lars Calmfors efterlyser nu tillfälliga skattesänkningar.

Förbryllande. Vad hände permanentinkomsthypotesen? Om hushållen är osäkra inför framtiden och ogärna sätter sprätt på de miljarder Anders Borg gett dem i skattesänkningar hittills, varför skulle en tidsbegränsad momssänkning eller ett extra barnbidrag plötsligt göra susen?

De som trodde att finanspolitik som medel för att utjämna konjunktursvängningar hörde hemma på museum, får tänka om: Nu förordas det av Finanspolitika rådet finanpolitiska rådets ordförande.

Dessutom tar Calmfors avstånd från förslag som han erkänner är kloka, med motivet att de inte är konjunkturpolitik (ur DN):

Det finns goda långsiktiga argument för samtliga dessa förslag [slopad värnskatt, lägre kapitalinkomstbeskattning och sänkta arbetsgivaravgifter.] Men de är inte bra konjunkturpolitik.

Frågan är väl snarare om det finns goda långsiktiga argument för finanspolitik som konjunkturpolitik.

Jag är skeptisk. Vi har ingen aning om hur långvarig svackan bli. Kommer åtgärderna för tidigt, bränns krutet utan att göra nytta. Kommer de för sent, kan de göra att återhämtningen övergår i överhettning.

Keynesianismen är delvis institutionaliserad i Sverige: När varsel blir till uppsägningar, kommer skatteintäkterna att minska. Budgetöverskottet kommer att minska i snabb takt helt automatiskt när ökade akasseutbetalningar dessutom mildrar fallet i hushållens efterfrågan.

Lägg där till ytterligare 15 miljarder i skattesänkningar som var planerade sedan tidigare, men som nu lanseras som krafttag mot konjunkturnedgången.

Visst kan regeringen göra mer. Förslagen från svenskt näringsliv -
slopad värnskatt, lägre kapitalinkomstbeskattning och sänkta arbetsgivaravgifter - förtjänar övervägas just för att de inte har karaktären av kortsiktig konjunkturpolitik utan istället bidrar till att förbättra ekonomins funktionssätt på lång sikt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (13)

Bra inlägg. Jag vill dock poängtera att det inte är Finanspolitiska rådet som står bakom Calmfors förslag -- i stället är det hans högst personliga analys. Det är rätt svårt att hålla ordning på hans olika roller, men en artikel i AfV visar att han inte har sådana problem: http://www.iies.su.se/~lcalmfor/AfffarsVarlden_11Nov2008.pdf
26 nov | Unregistered CommenterJonas
Har keynesianismen grundläggande tankar och dess instrument NÅGONSIN varit döda i ekonomisk praktik? Hur kan man förvånas över att keynesianismen har gjort en "osannolik comeback"? Sådana betraktelser känns lite introverta utan utblick mot omvärlden. Flertalet borde väl hålla med om att exempelvis en hel del av den ekonomiska politik president Bush bedrivit – och i synnerhet bedriver, as we speak – har varit ganska "keynesiansk". Det torde endast vara svenska ekonomer och skribenter på SvDs ledarsida som uttrycker förvåning över detta. (Att Calmfors sedan verkar ha bytt uppfattning är en annan sak. Men detta byte kanske bara bekräftar ovanstående.)
26 nov | Unregistered Commenter?????
"Förslagen från svenskt näringsliv - slopad värnskatt, lägre kapitalinkomstbeskattning och sänkta arbetsgivaravgifter - förtjänar övervägas just för att de inte har karaktären av kortsiktig konjunkturpolitik utan istället bidrar till att förbättra ekonomins funktionssätt på lång sikt."

Men om de förbättrar EKONOMINS FUNKTIONSSÄTT borde väl alla vara överens om att de här åtgärderna är goda eller?
26 nov | Unregistered CommenterAnders
Anders: På lång sikt är vi alla döda...
26 nov | Unregistered Commenter?????
Korrekt Jonas, jag har ändrat. Men åsikten får ju extra tyngd av hans roll - annars skulle DN knappast skjutit in denna titel i ingressens första mening...

Anders: Förslagen har också fördelningspolitiska effekter som kan ogillas av en och annan...
26 nov | Registered Commenterbergh
bergh: Jo men det är ju det jag menar, och jag menar att det är lite problematiskt att frikoppla ekonomin från det verkliga livet på det sättet, vilket ekonomer har en tendens att göra ibland.
26 nov | Unregistered CommenterAnders
Frikoppla ekonomin från det verkliga livet? Vi diskuterar en sak i sänder bara :-)
26 nov | Registered Commenterbergh
Alltsa, aven en orakad neoklassiker tror ju pa incitamentseffekter av beskattning (och som han tror pa dessa ocksa!). Att da minska momsen borde da stimulera ekonomin. Mindre av det onda, alltsa.
26 nov | Unregistered Commenterpontus
En permanent momssänkning kan vi diskutera. Men är momsen den mest angelägna skatten att sänka?

Calmfors föreslår en *temporär* momssänkning. HUr stor beteendeeffekt får det? Och vilka signaler sänder det?
26 nov | Registered Commenterbergh
Tyckte att jag kände igen rubriken...

Wall Street Journal, 18 januari:

http://online.wsj.com/public/article_print/SB120062129547799439.html
27 nov | Unregistered CommenterJocke
haha - det är lustigt att se er nyliberaler vridar er som maskar för att visa att Keynes alltid har fel ---
citat 1. "I detta konjunkturläge är det särskilt riskabelt att finanspolitiska rådets ordförande föreslår en momssänkning. Orsaken är att en förväntan om en framtida momssänkning skulle minska efterfrågan nu."
citat 2.:"En permanent momssänkning kan vi diskutera. Men är momsen den mest angelägna skatten att sänka?
Calmfors föreslår en *temporär* momssänkning. HUr stor beteendeeffekt får det? Och vilka signaler sänder det? "
dessa två citat är ju direkt motstridiga, alltså, om moms sänkningen är temporär borde den väl få så mycket större och snabbare beteende effekt och sända signalen att det är dumt att vänta med att köpa kylskåpet till senare när momsen är återställd igen ?
lustigt vore det , om det inte vittnade om en akademisk omoral och intellektuell korruption (för det är väl inte ren dumhet?)
De menar att om momsen sänks from 1 januari kanske företag senarelägger sina inköp i slutet av detta år.

Jag menar att en temporär momssänkning får betydligt mindre effekt på den totala konsumtionen än en permanent.

Ingen motsägelse, inget nyliberalt. Bara ett försök att resonera kring vad staten bör och inte bör göra.
1 dec | Registered Commenterbergh
Spännande tider onekligen. Tycker dock att särskilt otippat är det väl inte och inte heller särskilt "svenskt". Det är värt att notera att huvudmännen bakom, vad jag tror är de två mest spridda läroböckerna i makro på svenska insitutioner, Krugman och Mankiw båda är rörande överens om att nu är hög tid att friska upp minnet om vad han egentligen skrev den gode Keynes.

http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/11/29/the-keynesian-moment/

Det finns förvisso en spännande diskussion om hur tungt politiken i det här läget bör luta sig mot finans- respektive penningpolitiken men vi tycks närma oss någon sorts global ekonomkonsensus kring att det är extraordinära instatser som krävs. Lite lustigt är det möjligen att Krugman mest verkar tro på finanspolitiska stimulanser medan Mankiw tycks damma av Krugmans gamla Japanrecept om att centralbankerna måste lova ut en ordentlig framtida inflation.

Bjuder på en passande länk.

http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/
8 dec | Unregistered CommenterPoP

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.