Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Keynes otippade comeback i Sverige | Main | Göteborgshumor? Handels rektor om statligt ägande »
måndag
nov242008

Wolffs vurmande för Volvo - igen

En lunchdiskussion senare: Det verkar ju faktiskt helskumt att en bildad ekonom skriver i Dagens Industri under rubriken "Staten måste köpa Volvo för att rädda industribasen"

Och mycket riktigt - läser man Wolffs CV hittar man följande:

Consulting assignments: Business strategy; also consulting regarding environmental issues and corporate social responsibility; the Swedish government and companies such as Swedish Savings Banks, Volvo, Mölnlycke, [...]

Member of the Board of Volvo Financial Services (Greensburg, USA)

Dessutom har Volvo sedan länge ett nära samarbete med Handels i Göteborg:

Handelshögskolan och Volvo har under många år samverkat i olika projektformer och känner varandra väl. När man nu formerar sin relation i ett fastare partnerskap öppnas ännu flermöjligheter för Volvo Group och Handelshögskolan att fördjupa sitt samarbete. [...] Målet är att stärka såväl de medverkande företagen som Handelshögskolan – och därmed stärka Västsveriges ställning både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Den här krisen håller på att urarta till ett skolboksexempel i public choice-ekonomi med fokus på rent seeking.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

24 nov | Unregistered CommenterKalle P
Roffe Woffe är rätt typisk för andan på vår bygdehögskola, som är insyltad upp till öronen i göteborgsandan. Ett annat exempel nämns i den här artikeln:
http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=843&a=439912
24 nov | Unregistered CommenterJohan
De tva volvobolagen som citeras (Volvo Financial Services och Volvo Group) ar bade del av den i Sverige borsnoterade Volvokoncernen (AB Volvo) som tillverkar bl a lastbilar och bussar, ej att forvaxla med det av Ford Motor Company agda personbilsforetaget Volvo Car Corporation (eller Volvo Personvagnar). Professorns CV innehaller alltsa inte nagon direkt aktuell koppling till personbilsbolaget.

Att en styrelseledamot inte kan stava till orten dar styrelsen har sitt sate (Greensboro, NC) visar kanske att Prof Wulff inte ar den vassaste kniven i bestickladan
24 nov | Unregistered Commenterhans
...däremot antar vi att han stavar sitt eget namn rätt, och korrigerar vederbörligen:

Wolff. Inget annat.

(Det förekom fel i min första post. I kommentarsfältet får ni stava hur ni vill (nästan)).
24 nov | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.