Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« När är teoretiska modeller användbara? | Main | Vad är en flygplatsbok? »
tisdag
aug262008

Om "the World is flat" av T Friedman

Ed Leamer skrev långt om Friedmans bok, The world is flat, i Journal of Economic Literature nyligen. Han inleder med att göra narr av Friedmans tes att möjligheten att outsourca till Indien drastiskt ändrar villkoren för amerikaner:
As soon as I received a copy of the book, I shipped it overnight by UPS to India to have
the work done. I was promised a one-day turn-around for a fee of $100. Here is what I
received by e-mail the next day: “This book is truly marvelous. It will surely change the
course of human history.” That struck me as possibly accurate but a bit too short and too
generic to make the JEL happy, and I decided, with great disappointment, to do the work myself.
Leamer fortsätter på samma sätt, och visar att Friedmans metafor om att jorden blir platt är omväxlande obegriplig, trivial eller bara halva sanningen. De krafter som F. menar plattar ut världen är för övrigt inte konstigare än sådant som Google och Netscape.

Icke desto mindre: Jag slukade 75% av denna bok på en semester nyligen. Den är välskriven, full av kul detaljer samtidigt som den med bred pensel försöker beskriva något väsentligt samtiden. Både boken och Leamers recension vinner på att man har läst båda!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Man kan ladda ner recensionen från Leamers hemsida:
http://www.anderson.ucla.edu/faculty/edward.leamer/pdf_files/mar07_leamer.pdf
26 aug | Unregistered CommenterDennis
En läsvärd recension med fokus på språkbruket i Friedmans bok: http://www.nypress.com/18/16/news&columns/taibbi.cfm
26 aug | Unregistered CommenterJesper
"Inte konstigare än". Ack ja.
26 aug | Unregistered CommenterTom
Det var vänligt av dig att besvara min fråga med ett helt nytt inlägg! Tack :-)
27 aug | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.