Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om "the World is flat" av T Friedman | Main | Hjälper det laget att gå på hemmamatcher i fotboll? »
söndag
aug242008

Vad är en flygplatsbok?

Är det bara inbillning, eller finns det en typ av böcker som man skulle kunna kalla flygplatsböcker, kännetecknade av följande:
  • Säljs ofta på flygplatser
  • Är på engelska
  • Har en bra titel och en mycket lång undertitel som ofta sammanfattar hela boken
  • Är övertygande skriven, ger sken av att säga något helt nytt och att bygga på forskning...
  • ...men vid närmare granskning visar det sig ofta att tesen är antingen trivial eller felaktig

Några exempel:


Thomas Friedman: The world is flat: A Brief History of the Twenty-First CenturyImage:Worldisflat.gif

Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More

Den kanske mustigaste titeln har nog Amy Chuas bok:
World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability.
Typiskt nog är undertiteln uppåt väggarna fel:

Demokrati och marknadsekonomi leder i regel inte till etniskt hat och instabilitet - se Richard Jong-A-Pins papper World on Fire? Democracy, Globalization and Ethnic Violence

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Ha ha. Jag skulle vilja säga att böcker som måste berätta slutsatsen av boken i undertexten ofta är dåliga. Naomi Klein är nog drottningen av detta fenomen.
24 aug | Unregistered CommenterSan
Ha ha, jodå - nog finns genren. Den är litet av en guilty pleasure för mig. Men jag brukar köpa mina på centralen.

Sedan finns det hybrider som faktiskt säger något intressant också. Black Swan får väl räknas dit.
24 aug | Unregistered CommenterPeter s-w
Vill minnas att vi diskuterat ämnet tidigare (myntade jag begreppet?). I vilket fall, Wired hade för några nummer sedan en flygplatslitteraturbokstitelgenererare som var ganska lustig, men jag hittar den inte på nätet nu.

Kännetecknande är också att undertiteln börjar med ett "how" eller "why". Why the future of business is selling less of more. How one thing leads to another. How little things can make a big difference. How mass collaboration changes everything. How social production transforms markets and freedom. Etc.
24 aug | Unregistered CommenterJohan
Ah, jag visste väl att jag läst någon sådan artikel. Hos Wired:
http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/15-10/st_bigidea

Min bok ska heta "Deathonomics - The Power of Everything".
24 aug | Unregistered CommenterDennis
Läste igenom artikeln som kritiserade Chua och tydligen gällde hennes tes faktiskt på ett område och det var i Afrika söder om Sahara. Chua får väl modifiera sin tes lite. :)

I vilket fall så är jag mycket nyfiken på vilket sett Friedmans bok antingen är "trivial eller felaktig"?
25 aug | Unregistered CommenterMarcus
Jo, jag gillar sådana böcker också. Om dom är bra. Ibland är dom kassa. Fast helst läser jag Terry Pratchett när jag är ute och flyger. Han är rolig nog att man kan glömma bort att man sitter obekvämt, och kräver inte mer koncentration än man kan uppbåda på en flygplats.

Fast snart har jag nog alla hans böcker. Jag får leta en ny flygplatsförfattare. :-)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.