Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Utredningsväsendet möjliggjorde den svenska pensionsreformen? | Main | Omslag »
torsdag
apr242008

bloggar vs dagstidningar (igen)

En plötslig trafikökning brukar betyda en länk hit från något vältrafikerat ställe på webben. Idag har dock ett naturligt experiment ägt rum, ty både Johan Norberg och Svenska dagbladets ledarblogg fann det här inlägget om s-studenters ekonomikurs intressant.

Intressant är även det faktum att för varje person (eller motsvarande) som klickat sig hit från Svenskan, är det 40 som kommit från Johan. (Experimentet är inte idealiskt, ty inläggen är inte riktigt jämförbara - men ändå...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Hittade hit via Norberg. Trevligt, du hamnade direkt i min RSS-läsare. :-)
24 apr | Unregistered Commenterjeppen
Jag trillade också in via Norbergs blogg, intressant experiment
25 apr | Unregistered CommenterMagnus
Fast du jämför ju blog mot blog (albeit kopplad till svd)..

Johan Ingerö länkar förresten också: http://ingero.blogspot.com/2008/04/vnstern-och-ekonomin.html

Tack för en intressant blog (tänkte köpa din bok men inväntar nya snygga pärmar;-)
25 apr | Unregistered CommenterIsak
Kan man tänka sig en hypotes där den typiske dagstidningsläsaren väljer att lita på den processade information han får sig till godo, medan den typiske bloggläsaren gärna följer nyheten ett steg längre?

Något som förmodligen måste kopletteras med diverse läsmönster som att steget från en blogg till en annan känns kortare än från en dagstidning till en blogg, hur många som läser Johans blogg respektive ledarbloggen (och i vilken ordning) osv. Därtill kommer också Isaks invändning, att SvD:s ledarblogg också är en blogg.
26 apr | Unregistered CommenterDavid

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.