Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kul med fokalpunkter | Main | Utredningsväsendet möjliggjorde den svenska pensionsreformen? »
måndag
apr282008

Svenska journalister omöjliggör hyresreform?

Lisa Bergman skriver intressant om marknadshyror i Fokus. Men kan någon bekräfta följande anekdot i artikeln?
På moderaternas stämma för ett par år sedan lär Mikael Odenberg haförespråkat marknadshyror, varefter en parant dam i publiken reste sigoch förklarade att »Ja Mikael, det förstår du väl, att det härbudskapet kan jag omöjligt kommunicera till mina väljare på Östermalm.«
Oavsett vilket, har Bergman identifierat en annan nyckelspelare som bromsar förändring: Journalistkåren!

I huvudstaden bor dessutom landets mer tongivande journalister somvarnat för risken att »vanligt folk« (som de själva) inte ska ha rådatt bo i innerstan om de skulle tvingas betala vad hyresrätten är värd.Kristina Widestedt är forskare i medie­etik vid Stockholms universitetoch hon är övertygad om att det finns journalister som skriver i egensak.

– Tittar man på var journalisterna bor och vilken samhällsgrupp detillhör i Stockholm är det självklart att frågan om hyresrätter angårmånga mediemänniskor personligen, säger hon.

Den som vill ändra bostadspolitiken har alltså ett litet pyssel att ta tag i: Kan man hitta en övergång som gör att de som gynnas av dagens system också vinner på en övergång till marknadshyror?

Förmodligen är det möjligt - men det krävs något betydligt fiffigare än idén att hyrorna långsamt ska få närma sig jämviktspriser (vilket verkar vara huvudtanken i den senaste utredningen...)


Powered by ScribeFire.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Varför behöver man ens lyfta in huruvida de svenska journalisterna talar i egen sak? Oavsett vad det gäller så är ju begrepp som "marknadspris" och "avreglering" skällsord för denna yrkeskår, oavsett om vi snackar om DN eller flamman.
28 apr | Unregistered CommenterPeter K
Ja, det finns sätt. Kontrakten blir marknadsmässiga vid överlåtelser. Dessutom ges hyresvärden möjligheten att redan idag "köpa ut" nuvarande hyresgäster ur deras reglerade kontrakt. Vad "köpeskillingen" blir bestäms i förhandling mellan hyresgäst och hyresvärd, ugefär på samma sätt som priset vid omvandling till bostadsrätt förhandlas fram. På så vis kompenseras hyresgästerna samtidigt som vi får en övergång till mrknadshyror.
29 apr | Unregistered CommenterJonas
Anekdoten bekräftas härmed.

M v h
Mikael O.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.