Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om BNP-tillväxt och höjdhoppsresultat... | Main | Svenska journalister omöjliggör hyresreform? »
torsdag
maj012008

Kul med fokalpunkter

Två vänner ska träffas i Stockholm. De avtalar tid, men samtalet bryts innan de hinner säga något om platsen. Nu måste de gissa, inte bara vart den andre går, utan också vad den andre tror att man tror om honom. Och vart den andre tror att man själv tänker gå.

Det blir mycket gissande. Men ofta löses dylika problem tack vare så kallade fokalpunkter (från wiki):

 

a Schelling point (also called focal point) is a solution that people will tend to use in the absence of communication, because it seems natural, special or relevant to them. The concept was introduced by the Nobel Prize winning American economist Thomas Schelling in his book The Strategy of Conflict (1960). In this book (at p. 57), Schelling describes "focal point[s] for each person’s expectation of what the other expects him to expect to be expected to do."
Inspirerad av Schelling uppfann jag för några år sedan fokalpunktsleken, som jag ibland roar (och oroar) mina vänner med. Folk deltar i par, och får av lekledaren en kategori (strikt sett en mängd). Deras mål är att utan kommunikation på en given signal säga samma element i kategorin.

 

Man börjar lämpligen lite lätt med kategorin böcker, varpå de flesta efter några sekunders betänketid säger "bibeln" helt synkroniserat. Men bara genom att röra sig från böcker till tidningar eller filmer blir det betydligt svårare.

Kuriosum: Ungefär 50% tycker att fokalpunktsleken är kul. 30% tycker den är rätt trist. En femtedel blir arga, av skäl jag aldrig förstått.

Nåväl: För att ta reda på om det finns en fokal mötesplats i Stockholm (och för att testa om google documents håller vad det lovar när det gäller formulärinmatning), har jag skapat en onlineversion av fokalpunktsleken. En del andra eventuella fokalpunkter som jag grunnat på testas också.

Gör fokalpunktsleken här! (tar 1-2 minuter). (Anonymt - svaren identifieras med datum och exakt klockslag). När tillräckligt många svarat, återkommer jag med resultaten!

(Vänligen diskutera INTE era konkreta svar i kommentarstråden, men berätta gärna om sidan visas som den ska, är trögladdad eller bökig)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (13)

I ketegorin film är det väl ganka lätt hänt att de som känner dig påverkas mer av det än vad de tror andra svarar?
Google erbjuder mycket roliga saker. Liksom du - jag är en av dem som inte blir arg över din lek. Men jag blir arg över att bibeln är fokalpunkt!
Sagan om ringen?
Japp. Frågan är vilken bok som skulle konna konkurrera med bibeln... Strategy of conflict kanske? ;-)
1 maj | Unregistered Commenterbergh
Hur kunde mitt inlägg som var ett svar till Bergh kronologisk hamna före hans fråga?
Worked like a charm i Firefox/Mac - dog havde jeg svært ved at finde et godt svar på filmen. (Pointen er ikke det konkrete svar, men at jeg - som gammel filmfan - havde svært ved at finde et svar her)
Kanske för mycket att kräva, men vore det inte kul om man kunde få se hur bra man gjort ifrån sig efteråt. Kanske inte få reda på vilket som är det "rätta" svaret, men man kunde åtminstone få reda på hur många (%) som angav samma svar som en själv på de olika frågorna. Fast det kanske är för svårt?
1 maj | Unregistered CommenterFredrik
Man kan ju tänka sig att namnen i svarsalternativen har en värdeladdning som påverkar tilldragande eller frånstötande också. Vill man, om man aldrig varit i huvudstaden och alltså aldrig begripit olika mötesplatsers olika funktioner där, mötas i Stockholm på en plats som heter Spottkoppen? Å andra sidan känns Svampen också rätt mögligt, medan Plattan är ett ord som är ganska värdeneutralt.
1 maj | Unregistered Commentergudmundson
Ordet plattan kanske är värdeneutralt, men som plats tror jag många associerar till mindre värdeneutrala saker, som knark, när de hör ordet plattan. Så det kanske går på ett ut.

Själv har jag alltid använt det mindre negativt laddade "ringen" istället för "spottkoppen". Ingen vet ju ändå vad en spottkopp är nu för tiden.

Det ska i a f bli roligt att få se resultaten!
1 maj | Unregistered CommenterMaria
Även med minuspoäng på filmfanskalan blev det svårt att finna ett svar på film. Någon minut gick till att fundera över det.
2 maj | Unregistered CommenterMariaII
"Ringen"???

Ringen ligger på Söder. Det är "Bögringen" du tänker på. Helt värdeneutralt.
4 maj | Unregistered Commentergudmundson
Kul! Ska bli spännande o se resultatet. En lek med fler vinnare än förlorare, eller iaf en lek med ovanligt många vinnare.
4 maj | Unregistered CommenterBilbo
Nu svarade jag inte så iofs, men en bok som kan konkurrera med bibeln måste ju vara Sun Tzus "The art of war" :)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.