Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Journal of Socio-Economics | Main | Rejäla skarvningar i Freakonomics »
onsdag
apr092008

Test av google documents ppt-import


Kan google documents med framgång importera och webpublicera powerpoint-presentationer? Vi testar!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Wow, det var ju riktigt snabbt och smidigt att klicka fram där.
9 apr | Unregistered CommenterRobert N
Fast vissa grafer kan inte vara rätt. Jag tänker på de där du valt att dölja halva fältet, troligen för att därpå avslöja vad som ligger bakom (något som inte sker för mig iaf)

/P
9 apr | Unregistered CommenterPatrik
nix, animeringarna följer inte med. Men de följer inte nödvändigtvis med till äldre versioner av microsofts eget Office paket heller, har jag märkt...
9 apr | Unregistered Commenterbergh
Tog ju en himla tid att få fram filen.

Men annars ganska kul grej.

En innehållslig kommentar dock: på näst sista bilden underdriver du marginaleffekterna i det lägre skiktet av inkomster (åtministone för föräldrar).

Det borttfallande bostadsbidraget gör ju att de har 20 % i högre marginaleffekt än vad du anger. (Om de därtill har tre barn som går i förskola blir det 6 % extra ytterligare.) Detta gäller ju för familjer med en familjeinkomst om <40 000 i månaden.

9 apr | Unregistered CommenterJFE
Bilden gäller en ensamstående utan barn. Jag är inte känd för att underdriva marginaleffekter :-)
10 apr | Unregistered Commenterbergh
Fungerar ju ypperligt, något som hade varit trevligt att se användas på kurshemsidorna!
17 apr | Unregistered CommenterOskar W
Finns boken på engelska? I så fall skulle den passa utmärkt på en kurs jag har ett finger med i.
24 apr | Unregistered CommenterJohan
Snart finns den på engelska, hoppas jag...

Finns dock redan nu ett tjockt working paper på engelska, kanske ska ta mig samman och få ut det på Swopec...
24 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.