Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Test av google documents ppt-import | Main | Institutioner: konsekvens eller förklaring? »
måndag
apr072008

Rejäla skarvningar i Freakonomics

För ett år sedan kunde du briljera i middagskonversationen med anekdoter från Freakonomics. Nu, när nästan alla har läst den krävs det tyngre grejor: John DiNardo i senaste Journal of Economic Literature (dec 2007) öppnar sin grundliga genomgång av boken med följande konstaterande:
Freakonomics is more about "entertainment" than it is a serious attempt at popularization
DiNardo menar att Levitt är minst sagt oklar med vad han menar med att ett fenomen orsakas eller kan förklaras. Som exempel tar han upp följande påstående i Freakonomics:
the typical prostitute earns more than the typical architect
vilket, enligt Levitt, kan förklaras av fyra (!) faktorer: utbud, efterfrågan, hur behagligt jobbet är och vilka särskilda kunskaper som krävs.

Redan här är det underligt, eftersom ekonomer i sina enklaste modeller nöjer sig med utbud och efterfrågan. Dessa beror i sin tur på flera olika faktorer, många fler än de ytterligare två som Levitt nämner.

Ännu festligare blir i fotnot nummer 19, där DiNardo undersöker om Levitts påstående överhuvudtaget är korrekt - vilket det inte verkar vara:
Putting aside the almost insuperable problems of defining prostitution and measurement of hours worked [...] the mean income for "street prostitutes" in Los Angeles was $36 325 in 1989
vilket DiNardo jämför med snittlönen för arkitekter 2004: $66 230. Om det inte hänt något drastiskt med inkomsterna för prostituerade sedan 1989, tycks alltså hela premissen för Levitts fråga vara fel...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Jag vet inte vad prostituerade tjänar så skulle jag vilja säga att det är ohederligt/slarvigt att använda enbart gatuprostituerades för att representera hela gruppen prostituerade.
Det är som att använda de uteliggare som tvättar vindrutan på bilar vid rödljus som grund för att beräkna inkomsterna för de som jobbar på biltvättar.
Helt meningslöst.
De flesta prostituerade (i Sverige) säljer inte sex på gatan, det gör bara de som inte kan få kontakter via nätet (vilket kräver mer kapital).
Orden "så skulle jag" i första meningen ska vara "men jag skulle".
Behandlas inte Frekonomics lite väl styvmoderligt?

Det där med fyra faktorer var lite töntigt, men antingen bara slarv från Levitts sida, eller ett sätt att nå ut till icke-ekonomer på ett lättbegripligt sätt.

Oavsett, Lena Edlund har en del att säga om prostitution som ligger nära till hands för Levitts tes: http://www.iies.su.se/seminars/papers/Edlund.pdf
8 apr | Unregistered Commenterpontus
Jag undrar om inte Freakonomics är den viktigaste boken för nationalekonomin sen the Wealth of Nations i vart fall när det gäller att väcka intresse. När folk fått intresset väckt kan man ju hoppas att dom fortsätter läsa om nationalekonomi och sen i framtiden kanske blir nationalekonomer själva?
8 apr | Unregistered CommenterErik
Erik - Bra poäng. Tittar man på pockethyllorna på flygplatserna nu så är pop-econböckerna extremt populära! Sist jag tittade låg Undercover två och Freakonomics fyra på bestsellerlistan!
9 apr | Unregistered Commenterpontus
jodå, de är poppis, och freakonomics är på det hela taget bra.

Men levitt får bank på flera punkter än den jag nämner ovan, bl a när det gäller den famösa aborttesen, och även oklarhet om vad som är orsak och verkan i kapitlet om "black names".

å ena sidan är det klart att sura ekonomer gnäller på detta sätt när någon skriver en global bästsäljare, å andra sidan kunde levitt kostat på sig lite större ödmjukhet här och var tycker jag nog...
9 apr | Unregistered Commenterbergh
Andreas: vad tycker du om Tyler Cowens Discover your inner economist då?
11 apr | Unregistered CommenterJohan Folin
Har köpt men ej läst. Återkommer!
11 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.