Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fokalpunkt - film | Main | Bra och dåliga argument mot etanol »
fredag
maj092008

Fokalpunkt - dryck

Fokalpunktsleken fungerade fint, kan jag meddela. Google documents funkade smidigt, och ingen svarade med svordomar eller rasistiska utfall. (Gör leken här om du inte gjort den än!).

Således: Ni kommer att utsättas för fler enkäter. Men först, lite redovisning kring fokalpunkterna.

Efter drygt 100 svar var fördelningen följande när det gäller kategorin dryck:

GT, tom collins, te 1%
Absolut 2%
whiskey 3%
mjölk 4%
kaffe 8%
vin 11%
öl 29%
Vatten 51%

Vatten klarar sig här ganska bra. En smula förvånande är att te nämndes lika ofta som Gin&Tonic och Tom Collins (en gång vardera).

Innan övriga resultat redovisas är det fritt fram i kommentarstråden: Är vatten en tydlig eller otydlig fokalpunkt jämfört med kategorierna film och företag? hur tänkte ni när ni svarade på kategorin kön? och vilken film nämndes oftast?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Här skulle det vara kul med redovisning av könsfördelningen i svarskategorierna.

Jag svarade såklart vatten, och har svårt att begripa hur man kunde komma fram till något annat om man inte var på extremt skämtsamt humör. Vatten är ju den mest universella drycken öht. Ett av de fyra elementen, liksom, för den som fortfarande är kvar på medeltiden, men fortfarande tillräckligt attraktivt för att tynga modebloggares axlar runt Stureplan. Hur tänkte ni andra?
9 maj | Unregistered Commentergudmundson
Vatten är mycket mer än en dryck, och därför mycket mindre en dryck än öl (som jag svarade). Glasklart!
9 maj | Unregistered CommenterMarcus
Jag kom faktiskt inte alls att tänka på vatten! Kaffe var helt klart det naturliga svaret. Kanske att vatten för mig inte är en "dryck", där "dryck" för mig snarare signalerar något mer "förädlat"...
9 maj | Unregistered CommenterHmm
Jag tänkte coca cola, om jag minns rätt. Framförallt var anledningen till detta att varumärket är så stort. På könsfrågan svarade jag "man" av den enkla anledningen att jag stereotypsikt är övertygad om att huvudsakligen män läser politiska bloggar medan kvinnor läser mode- och kändisbloggar.

På film tänkte jag på en av de filmer, i en triologi, som i de flesta sammanhang brukar nämnas högt på topplistor över "världens bästa filmer" etc.
9 maj | Unregistered CommenterDaniel
Bra, Daniel, jag tror vi plitade ner samma filmtitel. Den enda vettiga utmanaren i min värld var tvåan i samma serie, men det verkade lite väl tillkrånglat. Citizen Kane tänkte jag också på, men det förutsätter ett specifikt sällskap, t ex ett cineastkonvent eller liknande.

När det gäller kön så tänkte jag på idén om mannens överordning. För oavsett vad man tycker om det feministiska teoribygget så känns det som om snart sagt alla numer är bekanta med det och förhåller sig till det.

Företag samt amerikansk artist var de svåraste kategorierna att fylla i, tycker jag.
10 maj | Unregistered CommenterFredrik I
Jag tänkte på ungefär samma sätt som Fredrik i könskategorin. Fast kanske mer på "mannen som norm" än "mannen som överordnad".

Har någon testat den här leken i verkligheten? Alltså det räcker inte att säga en sak, man måste verkligen gå till plattan eller vad man nu väljer. Jag misstänker lite att folk skulle tycka det var så totalt hopplöst då att de inte skulle försöka på riktigt.
88 procent svarade intelligent på frågan om dryck. Vatten, öl, kaffe var de jag funderade på. Varje svensk människas normala intag. Men jag trodde vatten var så självklart att andra inte skulle svara det, utan istället svara det alla längtar till att dricka: öl.

Att svara med enskilda drinkar visar bara att de inte tog frågan seriöst.
12 maj | Unregistered CommenterHenrik
För mig är vatten är en mer tydlig fokalpunkt än film. Vatten är något vi alla behöver dricka i alla fall någon gång i veckan, till skillnad från till exempel coca-cola eller öl.

Vad gäller film finns många olika perspektiv på "måste ses", även bland de mest kända och omskrivna filmerna. För min - inte så filminresserade - del chansade jag helt enkelt på den film som jag fann varit mest omtalad under min relativt korta levnadsperiod. Det som försvårade mitt val var tanken på att andra besökare måste veta mycket mer om historiskt populära filmer än jag och att en stor del av bloggens besökare säkert har levt längre än jag.

Sett till hela världen, betraktar jag vatten som en tydligare fokalpunkt än företag. Att välja företag givet att de flesta av bloggens besökare är svenskar underlättade däremot mitt val.

Hade jag valt kön efter vilka jag tror besöker bloggen, alternativt gör sina röster hörda i detta forum, hade jag utan tvekan valt "man". Nu tänkte jag lite längre och mina tankar passerade "mannen som norm" och den feministiska debatten, vilket gjorde att jag tänkte ta "kvinna". Mitt val slutade på "man" då jag - kanske lite fördomsfullt - antog att de flesta besökare i detta forum endera tänkte på "mannen som norm" eller var smått trötta på den feministiska debatten.
13 maj | Unregistered CommenterMariaII

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.