Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Forskarseminarier i Stockholm/Uppsala samlade på samma ställe | Main | Fokalpunkt - dryck »
måndag
maj122008

Fokalpunkt - film

De mest fokala filmerna:

Gudfadern 27%
Casablanca 19%
Titanic
13%
Borta med vinden 12%
Sagan om ringen 11%
Star wars
6%
Citizen Kane 4%
Dirty Dancing 3%
Pretty woman 2%

Två gissningar:
Pulp fiction, Lord of the rings, Forrest Gump, ET, Fanny och Alexander

En gissning: pulpfiction, Rambo 4, no countryfor old men, Gökboet, Hamlet, ivanhoe, James Bond, Matrix, sällskapsresan, Sömnlös iSeattle, terminator, Terminator2, The Matrix, Top Gun, Trainspotting, Änglagård, fyra bröllop och en begravning, gladiator, Cloverfield, Cykeltjuven, Det sjunde inseglet, Die hard, bröderna mozart, Apocalypse now

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

Jag gissade Casablanca, men är väl böjd att inse att det snart är samma sak som att gissa Körkarlen eller Pansarkryssaren Potemkin. Historien marscherar framåt obönhörligen. Därför blev det Gudfadern.

Citizen Kane eller Sjunde inseglet, däremot, är lite för smart. Kritikerval. Som att svara Gammeldansk istället för vatten.
12 maj | Unregistered Commentergudmundson
Som av en händelse bloggar Dick Erixon om <a href="http://erixon.com/blogg/?p=725">Corleone</a>. Case closed.
12 maj | Unregistered Commentergudmundson
Bröderna Mozart?
13 maj | Unregistered CommenterHans
Dirty Dancing och Pretty Woman är generationsfilmer naturligtvis, att de får några röster är en ålödersfråga. Resten av topplistan är alla ungefär lika självklara val för mig (som svarade Gudfadern), förutom på en punkt: Hur fasen tänker man när man säger Titanic? Ja, alltså inte som ett enstaka stoplskott utan som det tredje mest frekventa svaret??? Jag fattar inte. En halvsåsig spektakelfilm med alldeles för muskulös budget - kul att se på bio, men hur kan den sägas definiera film som sådan? Det är obegripligt. Försvara er!
13 maj | Unregistered CommenterMarcus
Marcus, jag håller med: Titanic är synnerligen oväntad som trea. Förklaring någon?
13 maj | Unregistered Commenterbergh
Jag svarade Borta med vinden efter att ha valt mellan den och Casablanca. Så här i efterhand förstår jag inte att jag helt glömde bort Gudfadern.

Fattar inte heller Titanic. Väntar spänt på förklaring.
13 maj | Unregistered CommenterErika
Jag svarade Titanic, vill jag minnas. Har inte sett den, men av de filmer som dök upp i huvudet så var det den jag trodde andra skulle svara. De två som kom före tänkte jag inte ens på (vilket förmodligen är underligt eftersom Gudfadern är en favorit).
13 maj | Unregistered CommenterDennis
Hehe, jag svarade Titanic då det var den film jag kunde komma på som fått mest uppmärksamhet. Detta val gjordes dock inte helt smärtfritt. Förmodligen som en konsekvens av mitt ytterst sporadiska filmtittande funderade jag ganska länge över vad alla andra kunde tänkas välja. Jag tyckte mig förstå att Titanic inte skulle falla i god jord hos majoriteten, men då jag inte kunde komma på en annan film som utmärkte sig på något sätt, hoppades jag att fler skulle tänka som jag.
13 maj | Unregistered CommenterMariaII
Jag svarade James Bond (den enda). Tänkte initialt på gudfadern, men tyckte senare att Bond var bättre; attraherar alla åldersgrupper och samhällsklasser, och täcker dessutom typ 17 filmer.

Sen kom jag på att Berghs läsare inte är ett bra tvärsnitt över alla åldersgrupper och samhällsklasser ... men det var lite sent.

Frågan om kön förstod jag inte att det ens var en del av testet: 99% av alla anonyma undersökningar inleder med frågor om kön (och ofta ålder), utan att det är en del av testet.
14 maj | Unregistered Commenterpontus
Du räknade inte "Lord of the rings" och "Sagan om ringen" till samma kategori?
14 maj | Unregistered CommenterMarcus
Jag upprepar: Bröderna Mozart??? Vad fan gick snett där. Eller så var det en såsse. Som tycker att ALLA måste ju tänka på den filmen, eftersom det var den sista filmen Palme såg.

Bröderna Mozart...
14 maj | Unregistered CommenterHans
Det här är riktigt intressant. Jag valde "Sagan om ringen" men är, i likhet med några av er andra, förvånad över att jag inte ens övervägde Gudfadern.

Positivt att se att Casablanca letade sig högt upp!

Bröderna Mozart är ett mysterium.
16 maj | Unregistered CommenterJKern
Bröderna Mozart kanske är en bra fokalpunkt för kuriosaintresserade akademiker som står vid Sveavägen/Tunnelgatan och försöker hitta fokalpunkter?
19 maj | Unregistered CommenterJocke
Broderna Mozart tycker jag var bättre än de övriga, har sett den 10 gg it rules prova se den utan fördommar
23 apr | Unregistered CommenterZooman

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.