Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Knivskarpa motsättningar? | Main | Fokalpunkt - film »
onsdag
maj142008

Forskarseminarier i Stockholm/Uppsala samlade på samma ställe

Visst vore det en bra idé?

Tyvärr tycks Ratio vara ensamt om att skicka seminarieschemat som RSS-flöde...

Hos IFN kan man förvisso med ett klick hämta bokningen till sin lokala outlook-kalender - men det är väl inte särskilt web 2.0?

Nek-Uppsalas seminarier hittar man här - prydligt listade, men inget RSS vad jag kan se.

Min innovation i vänsterspalten hyser således än sålänge bara Ratios seminarier. Men IFN brukar inte ligga långt efter i den institutionella konkurrensen :-)


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Lägg det som en öppen kalender på Google Calendars, där folk kan lägga till sina seminarier?
14 maj | Unregistered CommenterJohan
Jag har f ö en offentlig Google-kalender för forskarseminarier i Gbg (urval: sånt som intresserar mig eller som jag av andra skäl måste gå på), fast jag har varit lite dålig på att fylla den på sistone.
http://www.google.com/calendar/feeds/brvjbv71eihsadmvlqu772lsdk%40group.calendar.google.com/public/basic
14 maj | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.