Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Knivskarpa motsättningar? | Main | Fokalpunkt - film »
onsdag
maj142008

Forskarseminarier i Stockholm/Uppsala samlade på samma ställe

Visst vore det en bra idé?

Tyvärr tycks Ratio vara ensamt om att skicka seminarieschemat som RSS-flöde...

Hos IFN kan man förvisso med ett klick hämta bokningen till sin lokala outlook-kalender - men det är väl inte särskilt web 2.0?

Nek-Uppsalas seminarier hittar man här - prydligt listade, men inget RSS vad jag kan se.

Min innovation i vänsterspalten hyser således än sålänge bara Ratios seminarier. Men IFN brukar inte ligga långt efter i den institutionella konkurrensen :-)


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Lägg det som en öppen kalender på Google Calendars, där folk kan lägga till sina seminarier?
14 maj | Unregistered CommenterJohan
Jag har f ö en offentlig Google-kalender för forskarseminarier i Gbg (urval: sånt som intresserar mig eller som jag av andra skäl måste gå på), fast jag har varit lite dålig på att fylla den på sistone.
http://www.google.com/calendar/feeds/brvjbv71eihsadmvlqu772lsdk%40group.calendar.google.com/public/basic
14 maj | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.