Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Intellektuellt arbitrage: Acemoglu för statsvetare | Main | Två exempel på "unintended consequences" (oavsiktliga konsekvenser) »
onsdag
jun042008

Akademisk skandal?

 Torbjörn Tännsjö tycker inte att Södertörn högskola håller måttet som universitet:

För några år sedan utlystes och tillsattes ett lektorat i filosofi. Det skedde med en snäv ämnesbeskrivning, som uteslöt de flesta möjliga kvalificerade sökande. Detta var ett allvarligt avsteg från god akademisk sed.

[...] Särskilt illa är det förstås om man utformar kritierierna så att endast sökande från den egna institutionen kan komma ifråga.

Skulle aldrig hända vid ett riktigt universitet. Eller?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (12)

Skrock skrock ... oh nej, aldrig.
4 jun | Unregistered CommenterTom
Ett svenskt universitet marknadsför sig vissa institutioner för blivande doktorander med att alla som disputerar också blir lektorer enligt följande finurliga formel; sista året som doktorand blir man adjunkt, efter disputationen begär man befordran till lektor (och lektorslön). Då finns ingen extern konkurrens och färre sakkunniga i utlåtandet över befordringen.
5 jun | Unregistered Commenterexpat
Rubriken säljer, ”akademisk skandal” men vilka argument förekommer egentligen för att högskolan inte uppnår universitet status?

Om Södertörns uppnår universitet status eller INTE, kan inte bedömas utifrån en enda punkt som gäller en anställning vid en avdelning.

1) Södertörns har rekryterat en extern grupp som bedömde att högskolan uppfyller kravet för att benämna universitet, en professor i filosofi kan inte kommentera högskolan så som han gör.

Det finns många artiklar i Högskoleverket där Professorer vid Uppsalas Universitet har "behandlad" blivande doktorander på ett icke professionellt sätt. Vad säger vi om det? Nej juste ingenting.

Södertörns är bara 10 år gammal, och nyligen uppfyllde alla krav och fick masterrättigheter i 6 olika ämne. Vad säger man om det? Nej juste ingenting,

Att Södertörns har lyckats med att rekrytera studenter från andra miljöer, nämns aldrig någonstans. Nej juste...

Att Södertörns har det högsta andel disputerade lärare än andra universitet/högskolor, nämns aldrig ingenstans.

Södertörns har en unik profil i hela Sverige, och driver fram den nya "generationen" av undervisningen, den så kallad, Liberal education, vad säger vi om det? Fortfarande en akademisk skandal?

Att Mittuniversitet, Karlastadsuniversitet Jönköpings högskola inte fick rätt att utfärda civilekonomexamen MEN utfärdar examen på forskningsnivå, är inte detta en akademisk skandal?

Artikeln kan vara till nyttan endast för att skapa fördomar mot högskolan. Högskoleverket finns för att bedöma sådant, jag tror inte att vi behöver artiklar med värdeladdade ord som skapar fördomar.
5 jun | Unregistered CommenterAlexander
Svar till 'Alexander':

du verkar själv antingen vara anställd vid Södertörns högskola eller så läser du där. Just därför borde du nog bemöda dig om att framställa det positiva med 'din' högskola och dina argument stilistiskt övertygande och logiskt entydigt.

Att minska en förmodad skandal genom att referera till en annan skandal är inte bra dålig retorik det är ologiskt. Därför saknar det övertygelsekraft.

Att framhålla Södertörns högskolas unga ålder för att sedan - mellan raderna - sälja ungdomsargumentet dels som en möjlig ursäkt för eventuella felaktigheter, dels som en pluspunkt vad gäller undervisningspedagogiken är inte heller hållbar logik. Det ena har nämligen inte med det andra att göra och kan därför inte punktera T. Tennsjös huvudargument som handlar om förmodade grova tjänstefel i tillsättningen av en professur.
Minns du det där om att jämföra äpplen med päron som man inte fick i småskolan?

Jag rekommenderar en kurs i logik, Alexander.
Sadana erbjuds vid de flesta filosofiska institutioner runt om i landet. De funkar utmärkt även när det gäller att lära sig en logiskt hållbar argumentationsteknik.
Fastän de kanske inte förmedlas via'liberal education.'

Det är utmärkt och viktigt att T. Tennsjö tar upp problematiken med partiska, kanske även oetiska tillsättningsprocedurer. Det är klart sådana förekommer även i den akademiska världen.

Just därför ska denna typ av förmodad gräddfilsförfarande inte få bli en tyst norm i ett elfenbenstorn där alla involverade försöker hålla dörrarna stängt.

En öppen granskning som nu förhoppningsvi sker även i fallet Södertörns högskola / filosofiprofessuren äv oerhört viktig. Det är just en sådan kritiska öppenhet som är ett livsviktigt mått på universitetens trovärdighet och reputation.
5 jun | Unregistered CommenterSanna B
Svar till 'Alexander':

du verkar själv antingen vara anställd vid Södertörns högskola eller så läser du där. Just därför borde du nog bemöda dig om att framställa det positiva med 'din' högskola och dina argument stilistiskt övertygande och logiskt entydigt.

Att minska en förmodad skandal genom att referera till en annan skandal är inte bra dålig retorik det är ologiskt. Därför saknar det övertygelsekraft.

Att framhålla Södertörns högskolas unga ålder för att sedan - mellan raderna - sälja ungdomsargumentet dels som en möjlig ursäkt för eventuella felaktigheter, dels som en pluspunkt vad gäller undervisningspedagogiken är inte heller hållbar logik. Det ena har nämligen inte med det andra att göra och kan därför inte punktera T. Tennsjös huvudargument som handlar om förmodade grova tjänstefel i tillsättningen av en professur.
Minns du det där om att jämföra äpplen med päron som man inte fick i småskolan?

Jag rekommenderar en kurs i logik, Alexander.
Sadana erbjuds vid de flesta filosofiska institutioner runt om i landet. De funkar utmärkt även när det gäller att lära sig en logiskt hållbar argumentationsteknik.
Fastän de kanske inte förmedlas via'liberal education.'

Det är utmärkt och viktigt att T. Tennsjö tar upp problematiken med partiska, kanske även oetiska tillsättningsprocedurer. Det är klart sådana förekommer även i den akademiska världen.

Just därför ska denna typ av förmodad gräddfilsförfarande inte få bli en tyst norm i ett elfenbenstorn där alla involverade försöker hålla dörrarna stängt.

En öppen granskning som nu förhoppningsvi sker även i fallet Södertörns högskola / filosofiprofessuren äv oerhört viktig. Det är just en sådan kritiska öppenhet som är ett livsviktigt mått på universitetens trovärdighet och reputation.
5 jun | Unregistered CommenterSanna B
Tack Torbjörn Tennsjö!
Och så ett svar till 'Alexander':

Alexander (A) verkar jälv vara antingen anställd eller så läser han/hon vid Södertörns högskola. Men i A's argument saknar jag både rim och ranson (tydlighet och logik).

Att minska en skandal genom att referera till en annan är inte bra retorik. Än mindre logiskt hållbar som försvarstaktik. Därför lyckas A inte övertyga med en sådan snäv jämförelse.
Minns A det där om att jämföra äpplen med päron som man inte fick i småskolan? Man fick inte det för det funkade inte.

Att framhålla högskolans unga ålder för att sedan - as an innocence-by-association strategi - sälja ungdomsargumentet dels som en möjlig ursäkt för eventuella felaktigheter, dels som en generell fördel är inte heller bra logik. Så att säga inte logiskt alls.

Jag rekommenderar en kurs i logik, Alexander.
Sadana erbjuds vid de flesta filosofiska fakultet.
De funkar utmärkt när det gäller att lära sig en logiskt hållbar argumentationsteknik. Fastän de kanske inte förmedlas via 'liberal education.'

Det är utmärkt och viktigt att Torbjörn Tennsjö tar upp problematiken med partiska tillsättningsprocedurer. Det är klart sådana förekommer även i den akademiska världen.

Just därför ska denna typ av förmodad gräddfilsförfarande inte få bli en tyst norm. En öppen granskning som nu förhoppningsvis sker i fallet Södertörns högskola / filosofiprofessuren äv oerhört viktig.

Det är just denna kritiska öppenhet som är ett livsviktigt mått på universitetens trovärdighet och reputation.


5 jun | Unregistered CommenterSanna B
Tack för din rekommendation!

Men jag tycker fortfarande att en professor inte kan uttala sig på så sätt.
Återigen om Södertörns högskola uppfyller, eller inte kravet för universitet status kan inte avgöras av professors argument, det finns inget direkt samband. Du kan, om du vill besöka Södertörns hemsida, och under Universitets ansökan läsa av vilka personer expertgruppen består av.
I korta drag står det i artikeln att; Professor anställning vid Södertörns högskola inte är bra - alltså Södertörns högskola uppfyller inte kravet för universitets status.
Professor använder en rubrik som skapar fördomar och frustationer inte minst bland studenter vid Södertörns högskola.
Låt utvärderingar av högskoleverket bevisa istället om Södertörns kan uppnå Universitetsstatus.

Återigen tack för din rekommendation! en logik kurs och kanske även retorik skulle vara bra!
5 jun | Unregistered CommenterAlexander
Nejdå, aldrig...
Även om Södertörn (Ja, jag jobbar här) ofta har utmärkt sig för konstiga anställningsförfarande tror jag att Tännsjö är mer provocerad av professurens inriktning (dvs. icke-utilitaristisk), än på själva förfarandet. Vad gäller ett lärosätes universitetsstatus har det varit en politisk och inte en akademisk fråga sedan tidernas begynnelse. Det finns inget universitet i Sverige (inte ens i Sverige) som har fått sin universitetsstatus av akademiska skäl inte ens Lund eller Uppsala.
10 jun | Unregistered CommenterMörcken
Hej,
jag vill säga att Södertörns högskola har en rad brister som jag skulle vilja säga i en samlad bedömning leder mig till att undra om det ens är värdigt att vara en högskola. Det kanske finns bättre former (folkhögskola t.ex.)

På SH finns en "forskarskola" som kallas BEEGS (Baltic and East European Graduate School) som finansieras av Östersjöstiftelsen. Östersjöstiftelsen förfogar över mer pengar än Nobelstiftelsen (fn 7 miljaredr kr.).

SH har mediokra akademiska meriter. Det finns kanske bara en eller två professorer som har riktigt bra internationell klass. En pensionerade sig nyligen - Alf W Johansson.

SH har högskolesveriges sämsta arbetsmiljö, vilket har bekräftats år efter år i olika undersökningar. Det är allmänt känt i fackliga kretsar att SH är det ett puttrande konfliktnäste.
fortsättning. från tidigare inlägg...

SHs rektor Ingela Josefson förvägrade 2006 medel till en tidning för anställda. Ingela är f ö disputerad i ett ämne som ingen käner till och vars definition beror på vem man frågar. "Praktisk kunskap" kallas det och man kan läsa det i Bergen, Norge. Inte i Sverige. Ingela kan man inte ha förtroende för som ledare av SH.

SH har 7 miljarder i forskningsmedel för att forska om Östeuropa. Men vare sig Ingela eller vicerektor Jacobsson har den minsta forskningsintresse eller bakgrund eller språkkunskaper som kan knytas till Östeuropa.

SH förtjänar inte de 7 miljarderna från Östersjöstiftelsen. Dessa skulle bättre knytas till elituniversitet i Sverite som Handels, KI, KTH t.ex.
Den forskning som SH producerar idag är undermålig. Det är slöseri med pengar.

Att ge universitetsstatus till SH är som att ge godkäntstämpel till undermålig forskning, undermålig arbetsmiljö, undermålig ledning , dessutom svågerpolitik och hybris. SHs toppskikt pratar dagligen om hur och när SH ska bli universitet.
Min personlig åsikt är att det skulle passa bättre som folkhögskola.

F d anställd
SHs grundproblem är att det har växt för fort. 1996 var det 35 anställda, idag äver 600. Trots Östersjöanknytningen av forskningsanslagen rekryteras idag inga eller väldigt få människor som 1. kan ett östeuropeiskt språk 2. Har en östeuropeisk bakgrund 3. Har forskningsintressen i Östeuropa.

Det hela ger intryck av att vara en amatörinstitution där elitskiktet håller varandra om ryggen, ungefär so som i det beryktade SAP.


I mitt tycke borde inte frågan om SH ska bli universitet komma på tal förräns 2020. Då har SH eliten pensionerats och forskningsresultaten kanske förbättrats, arbetsmiljön blivit bättre (kan nog inte bli sämre), rekryteringen rättats till ( kanske några som kan något om Östeuropa får plats?), och sen har förhoppningsvis Östersjöstiftelsen kopplats bort från tvångsstöd till SH:


PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.