Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fler fokalpunkter | Main | Intellektuellt arbitrage: Acemoglu för statsvetare »
måndag
jun092008

Vem hade trott det?

Sverige 2008. En borgerlig majoritetsregering angrips av den socialdemokratiska oppositionen, som tycker att inflationen är för hög.
Inflationen är 3.4 procent.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hehe, det här var ju intressant utifrån två synvinklar:

1, Regeringen har rätt lite med vår oberoende centralbank att göra.

2, Om det är något vänstern har gnällt på så är det att inflationen varit för låg så att arbetslösheten (fråga mig inte hur!) varit för hög.

Men sossarna är inte heller direkt kända för att ha skam i kroppen.
9 jun | Unregistered Commenterpontus
Inflationen är i stigande men regeringen kan inte förhindra det, Globala orsaker och riksbankens nödvändiga samt oberonde penningpolitik, vilken infördes då regeringen Bildt hade makten.
Glöm inte bort devalveringarnas tid. Själv betalade jag då en ränta på över 13 procent.
10 jun | Unregistered CommenterPer F-ö

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.