Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Institutions rule | Main | På väg mot platt skatt? »
måndag
jul142008

En gång i ett ungdomsförbund för länge sedan...

...var jag aktiv under ordförande Erik Ullenhags ledning. Jag hade tänkt ut ett antal politiska frågor som kunde väntas bli mer och mer aktuella i den politiska debatten, och vi skrev en liten debattbok om dessa.

Det handlade om djurrätt, aktiv dödshjälp, gränsdragningen mellan privat och offentlig moral, socialförsäkringar, globalisering - och övervakningssamhället.

Boken är floskulös, pretentiös och jag skulle inte gått lika hårt åt djurrättsrörelsen idag. Men i valet av ämnen som borde bli mer aktuella med tiden lyckades vi hyfsat.

Således tipsade jag en och annan ledarskribent om att en viss partisekreterare varnade för övervakningssamhället när han var ungdomsförbundsordförande. Det uppskattades uppenbarligen. I dagens DN skriver Hanne Kjöller:

[...] det gäller att vara på sin vakt, menar Ullenhag vidare, eftersom det nästan alltid går "att hitta goda och behjärtansvärda skäl för att staten ska kunna göra intrång i den personliga sfären"..."De små stegen mot Storebror ser dig-samhället leder faktiskt inte till något trevligt samhälle. Vi måste hela tiden vara vaksamma mot ytterligare steg och det är redan hög tid att ta ett antal steg tillbaka."

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Läste Hannes ledare i morse och drog lite på munnen. Man får akta sig om man tycker något, tio år senare kan det komma upp i ett mindre fördelaktigt sammanhang...

Till Eriks försvar bör väl påpekas att som partisekreterare måste han ibland stå för åsikter han inte helt delar till 100%, men det gäller ju att kunna argumentera även trovärdigt för dessa förstås.
15 jul | Unregistered CommenterMaria
Underbart! Nästan bättre än Fredrik "jag har inte drivit det här som en valfråga gentemot väljarna" Malms brandtal mot övervakningssamhället.
http://www.expressen.se/nyheter/1.1205194/han-svek-sitt-lofte-till-mig
15 jul | Unregistered CommenterJohan
Tycker Hannes/Andreas kritik mot Ullenhag är rätt fånig - man kan inte jämföra en diktatur som försöker kontrollera sina egna dissidenter med svensk underrättelseinhämtning för att skydda sig mot yttre hot och terrorism. Håller med Petter om att debatten har tagit orimliga proportioner, och jag undrar hur många egentligen har läst lagförslaget innan de uttalar sig som om vi skulle få en Sovjetstat imorgon. Självklart behöver vi effektiva underrättelsetjänster - och det är bättre att de arbetar under reglerade former än inte alls. Att jämföra Ullenhags skrivning om diktaturens Kuba med dagens FRA är minst lika långsökt som det vore att jämföra Birgitta Ohlssons (och andra hökar inom fp) obegripliga försvar av Israels ockupationspolitik och brott mot mänskliga rättigheter "i säkerhetens namn" med de rätt begränsade integritetsinskränkningar som FRA-lagen eventullt kommer att föra med sig. En jämförelse man i och för sig skulle ha god lust att göra ibland... Martina
15 jul | Unregistered CommenterMartina
Martina, jag tror du missar ungefär hela poängen: Det är ju Ullenhag som gör jämförelsen med Kuba.
16 jul | Unregistered CommenterJohan
Jämförelsen är väl dessutom i högsta grad relevant då just övervakningen av medborgarna bidrar till att kvalificera Kuba som diktatur. Det blir ju lite konstigt om man inte kan dra dessa paralleller utifrån odemokratiska eller totalitära tendenser i demokratiska stater -- på grund av att staterna är just demokratiska.
16 jul | Unregistered CommenterMartin
Det är väl en viss skillnad mellan aktiv övervakning a la Kuba och en övervakning som kan, men inte får, användas för övervakning av egna medborgare?

Redan idag är det ju så att t.ex. polisens telefonavlyssning faktiskt kan drabba vem som helst som råkar ringa till en person som är avlyssnad. Det anses ändå vara rimligt att det ska vara tillåtet, den informationen får till och med, till skillnad från i FRA-fallet, lagras ganska länge...
16 jul | Unregistered CommenterLeffe
Leffe, vilken reglering är det du syftar på nu? Jag har läst lagen och kan inte hitta några sådana garantier. Tvärtom kännetecknas den av obehagliga gummiparagrafer som säkerligen hade fungerat lika bra på Kuba.

Den avgörande skillnaden är naturligtvis att de som spanar vid FRA är genomhederliga svenskar som bara vill oss väl. Det här skickas från utlandet, så hej på er!
17 jul | Unregistered CommenterMartin
Förresten, det sägs ju att Erik U är en av de få personer under 75 år som fortfarande inte har lärt sig betala sina räkningar via internetbank. Är det inte vansinnigt roligt att just han nu ska förklara för oss och <a href="http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1233586/expert-ifragasatter-fra-regel">hur signalspaning i kabel fungerar</a>?
17 jul | Unregistered CommenterJohan
Att inte granska mail som skickas inom Sveriges gränser är möjligen (om det fungerar tekniskt då) en fin tanke.

Men är det inte intressant för FRA att granska även trafik inom Sverige, om det är här två terrorister bor och mailar till varandra. Det är ju inte självklart så att terrorister bor utomlands...

18 jul | Unregistered CommenterMaria
Jag tyckte det var lite elakt att skicka det till Hanne, men inte helt utan humoristisk poäng...

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.