Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Institutionella reformer: Rutger Macklean och storskiftet i Skåne | Main | Exemplet Sverige »
måndag
jan192009

Economic report of the president / arbetsmarknadsregleringar

Här kan man ladda ner alla Economic report of the president sedan 1995, komplett med tabeller som excel-filer om så önskas. En helt bisarr överdos av statistik och analys, men jag lyckades ändå hitta följande (sid 103 i 2005 års rapport):


Det är med andra ord inte bara jag som tjatat om att arbetsmarknadsregleringar skapar insiders och outsiders på ett sätt som missgynnar invandrare. Det är även Potus.

Notera för övrigt att Sverige klarar sig sämre än t o m Frankrike (om man bildar en kvot mellan native/foreign).

Är det någon som fortfarande vill göra gällande att graden av rasism/främlingsfientlighet förklarar hur det går för invandrare på arbetsmarknaden?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (16)

Masoud Kamali, kanske?

Pontus (inte Potus, tyvarr)

19 jan | Unregistered Commenterpontus

Nej nej, det är klart att det är graden av före detta medlemskap i engelska imperiet som förklarar skillnaden!

Kan vi få byta plats med Skottland kanske? (De håller ju på med utträde.)

19 jan | Unregistered CommenterPetter

Göran Greider: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=820981

19 jan | Unregistered CommenterDennis

En gemensam nämnare bland de länder som utmärker sig med en sorgligt hög kvot i diagrammet, är ju att de alla är europeiska länder. USA, Kanada, Japan och Australien har alla ett helt annat geografiskt läge, vilket sannolikt påverkar vilka som invandrar och varför. Det pikanta faktum att Södertälje tagit emot fler irakiska flyktingar än hela USA lyftes ju fram i media för inte så länge sedan.
Jag menar mest att man kanske inte ska dra axeln ur led när man dunkar sig själv i ryggen där borta på andra sidan Atlanten...

19 jan | Unregistered CommenterMartin

Nederländerna ser ut att vara några att ta efter även om relationen infödda/invandrade liknar Sverige.

Martin har en poäng tycker jag, men det finns också en annan bit i själva texten som också kan förklara det hela (som du nogsamt undviker för att driva hem din poäng Andreas ;-): servicesektorns storlek och kostnadsläge. Eller som det står i själva texten:

"In the United States, the fastgrowing U.S. service sector provides greater opportunities to new workers than does the service sector in many other countries. In Germany, where immigrants are disproportionately employed in the service sector, the sector’s relatively slow growth may have limited immigrant job opportunities. The lack of growth in low-skill service jobs could simply be another consequence of high-cost and high-tax markets, although some researchers point to cultural or lifestyle differences as limiting the demand for things like fast food."

Sedan tycker jag nog att diagrammet under det du har publicerat är väl så problematiskt för svenskt vidkommande. Där är det samma relation fast bara för unga. Och då blir kvoten mellan infödda och inflyttade mycket större (eller mindre beroende på vilket som är nämnare och täljare) för svenskt vidkommande. Unga invandrare har en klart högre arbetslöshet än unga infödda.

20 jan | Unregistered CommenterJFE

Jepp, jag har kopierat även det diagrammet till mitt arkiv :-)

Och självklart beror skillnaden inte bara på arbetsmarknadsregleringar utan även på tjänstesektorns förutsättningar i allmänhet.

En tredje kommentar: Officiell statistik överdriver möjligen problemet i Europa, om det är så att många invandrare de facto försörjer sig svart eller grått, men det är svårt att säga hur vanligt det är.

Jag ser dock ingen "cultural or lifestyle differences as limiting the demand for things like fast food" vid möllan i malmö...

20 jan | Unregistered Commenterbergh

Den totala arbetslösheten är dock inte särskilt mkt lägre i de länderna som hamnar högst upp i diagrammet, och den räknas väl också. För att inte tala om betydelsen av trygghet och drägliga villkor för arbetarna. Jag gillar att du i grund och botten tycks ha humana "mitten"-värderingar (till skillnad från många av dem som du citerar, vilka ofta är likgiltigt inställda till ojämlikhet och maktfrågor), synd att den nationalekonomiska ortodoxin (pre-2009?) måste få sin del av kakan emellanåt... (och ja, jag är medveten om att det svenska systemet inte är perfekt men det är sannerligen inte det amerikanska heller)

20 jan | Unregistered Commenterrja

Ytterligare en faktor ar val att de anglosaxiska landerna har mycket arbetskraftsinvandring medan Sverige har mer flyktinginvandring. Om man valjer invandrare baserat pa hur val de matchar behoven pa arbetsmarknaden vore det ju valdigt konstigt om de blev arbetslosa. Det borde forklara att de namda landerna (forutom UK som befinner sig nagonstans mittemellan) t.o.m. har lagre arbetsloshet for invandrare an for infodingar.

20 jan | Unregistered CommenterPer S

@rja: Självklart har jag humana mittenvärderingar :-) Och självklart är varken USA eller Sverige perfekta system, detta är en jämförelse ur *en* aspekt.

@Per S: korrekt.

20 jan | Unregistered Commenterbergh

Jag ser dock ingen "cultural or lifestyle differences as limiting the demand for things like fast food" vid möllan i malmö...

Möllan är å andra sidan det enda stället i Sverige, verkar det som, där man kan få sig en god falafel till vettigt pris. Man blir nästan lite ledsen i ögat över situationen i huvudstaden.

21 jan | Unregistered CommenterMartin

Varför i hela friden skulle bara "mitten"-värderingar vara humana?

22 jan | Unregistered CommenterEmil

@emil det faktum att det finns humana mittenvärderingar, betyder inte att endast mittenvärderingar är humana...

22 jan | Unregistered Commenterbergh

En stor förklaring till Sveriges situation är att diagrammet utgår från medborgarskap. Sverige har bland världens mest liberala medborgarskpasregler vilket för att utländska medborgare i Sverige har betydligt kortare vistelsetid än i andra länder. Men, även om man utgår från uppdelningen utrikes - inrikes födda är Sverige bland de sämsta länderna på arbetsmarknadsintegration om än inte lika outstanding dåliga.

Andra viktiga förklaringar är selektionen av invandrare (Sverige har mest humanitär invandring av alla länder per kapita det senaste decenniet) och sedan alla ekonomiska förklaringar med höga lägstalöner, stel arbetsmarknad, högt skattetryck osv.

24 jan | Unregistered CommenterHenrik

Martin (kommentar 19jan), menar du att USA's geografiska närhet till Mexico med invandringen därifrån och från latin-och sydamerika skulle vara en så stor fördel för dem? De invandrare, även flyktingar, som kommer till Sverige har generellt en högre utbildningsgrad.

Mauricio Rojas brukar ju peka på statistiklen från iranska invandrare till USA respektive Sverige visar samma extrema grad av skillnad. I USA är arbetslösheten bland iranierna lägre än i Sverige och i USA har de dessutom högre lön än genomsnittsbefolkningen.

Till och med när man jämförde Somaliska invandrare som var analfabeter utan engelskkunskaper så var det fortfarande samma skillnad mellan USA och Sverige, I USA får de jobb.

24 jan | Unregistered CommenterDavid

Jag vill på intet sätt förringa problemet. Jag sitter dock med i en referensgrupp till SCB där man arbetar med att försöka förbättra integrationstatistiken. Statistiken för svenskt vidkommande är behäftad med många brister. Det stora problemet är att det finns en relativt stor andel i befolkningen av de utländsk födda som helt saknar aktiviteter i olika register, dvs de deklarerar inga inkomster av något slag, de föder inga barn och har ingen dödlighet, ingen sjukdom osv. Man bedömer att de inte finns kvar i landet. Konsekvensen blir att urvalen blir behäftade med stora osäkerhetstal. Uppgifter som ställs i relation till befolkningen ser orimliga ut. S.k. övertäckning i populationen är ett stort problem. Gissningsvis finns också undertäckning i form av utländsk födda i Sverige som inte finns i några register alls.

Återigen min avsikt är inte att förringa problemet men kvalitetsproblemen i data är väsentliga. Att hitta olika förklaringar till de svenska resultaten är därför än mer vanskliga.

24 jan | Unregistered Commentergother

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.