Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fler gissningar om konjunkturen... | Main | Call for papers: RCYSS 2009 om arbetsmarknaden »
måndag
jan262009

Favoritartikel i vetenskaplig tidskrift?

Den gode Niclas skickade mig nyss länk till denna populärvetenskapliga artikel om rättvisa, och det visade sig att den bygger på en av mina favoritartiklar (bland vetenskapliga artiklar, ska väl tilläggas)

Hoffman, Elizabeth, Kevin McCabe, Keith Shachat, and Vernon L. Smith. 1994. "Preferences, Property Rights, and Anonymity in Bargaining Games." Games and Economic Behavior, 7(3): 346-380

Då slår det mig att läsare av denna blogg säkert har sina egna favoriter i alla möjliga ämnen. Någon som vill dela med sig?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ingen favoritartikel egentligen, men väl en favorittidning. Fantastiska men nu nedlagda The Sciences.

http://www.nyas.org/publications/sciences.asp

Den var alltid knökfull av hyperintressanta artiklar som ofta vände upp och ner på allt man inbillade sig om ett ämne, och envisades med att nästan alltid enbart ha konst, och mycket bra konst, dessutom, som illustrationer.

Nedlagd sedan 2001. Jag saknar den fortfarande. Många av artiklarna i den tidningen skulle hamna på min favoritlista om jag orkade göra nån.

http://www.nyas.org/publications/sciences.asp

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.