Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om sysselsättningsskillnaden mellan Sverige och USA | Main | Favoritartikel i vetenskaplig tidskrift? »
måndag
jan262009

Fler gissningar om konjunkturen...

Kika på konjunkturinstitutets "Barometerindikator", som är tänkt att sammanfatta stämningsläget i den svenska ekonomin. Den såg i december ut så här:

Indikatorn är på all time low sedan starten 1996. Givet vad vi vet om konjunkturer, skulle du gissa att kurvan fortsätter neråt eller vänder uppåt när som helst?

Några sakliga skäl till att tro det senare: Lägre ränta, högre lön, lägre skatt, lägre elpris.

Lite mer subjektiva skäl: Kvällstidningarnas löpsedlar handlar nu inte bara om varsel, utan också om "rekordlönen" (den som utbetalades 25 januari).

DI.se innehåller numera inte bara de sedvanliga varselnyheterna, utan även:

  • Glädjesiffror från USA (bostadsförsäljning +6,5% mot förväntade -2%)
  • Getinges resultat bättre än väntat
  • Flera positiva nyheter om Ericsson (tar över Nokias plats i rekommenderad portfölj, stor 3g-order från Kina, Svanberg sitter med trumf på hand)
  • Miljardär ser klimatmöjligheter i krisen

Alla punkter ovan kom idag. Man behöver inte leta länge i arkivet för att hitta nyheter som "ökad optimism bland förvaltare"

Intressant nog kan man också läsa följande:

Regeringen avser i år genomföra fler åtgärder för att möta konjunkturförsämringen. Bland annat väntas åtgärder för kommunsektorn. Vid vårpropositionen kommer regeringen att återkomma till denna fråga.

Nästa konjunkturbarometer publiceras den 31 mars kl. 9.00. Det är inte otroligt att vi redan då ser flera tecken på vändning. Om regeringen då tar i för mycket i vårproppen, riskerar återhämtningen slå över i överhettning.

Gissning: regeringen vet detta. Om konjunkturen vänder snabbt, kommer konjunkturåtgärderna för kommunsektorn att döpas om till "långsiktiga välfärdssatsningar". Ungefär som när man i höstas lanserade sedan länge planerade skattesänkningar som stimulanspolitik.

På det hela taget är nog detta ett ganska smart sätt att förena behovet av att sända politiska signaler om handlingskraft med behovet av att inte förvärra konjunktursvängningarna ytterligare. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.