Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Den helfestliga SFI-undervisningen i Sverige | Main | Sjuktal och arbetslöshet inte längre omvänt korrelerade? »
onsdag
jan282009

Önskas: förbättring av den sociala webben

[Prolog]

Ofta när jag kommer på något som skulle underlätta användandet av nätet, har någon annan redan tagit tag i problemet och jag behöver bara googla fram det. Förhoppningsvis gäller det även nu.

[faktiskt inlägg]

Problemet med sociala sajter (typ facebook) är att det man vill dela med sig av till sina närmaste vänner inte nödvändigtvis bör läsas av ens chef, ens mamma eller en pr-ansvarig som man inte ens minns namnet på.

Man borde därför kunna rikta sina fbstatusuppdateringer/sitt twittrande till olika grupper där de mindre är delmängder av de större.

Tekniskt sett borde det vara enkelt att dirigera exempelvis en tweet eller en statusuppdatering på basis av en inledande siffertaggning typ så här:

#1 Detta läses endast av mina närmsta vänner
#2 Detta läses även av kolleger
#3 Detta läses av alla som vill

Finns en fb-applikation, ett twitter-filter eller något annat fiffigt som klarar detta?
 PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Forra veckan var jag pa vag att lamna facebook av den har anledningen! Sag garna till om du loser problemet!

28 jan | Unregistered Commenterpontus

Äh, ska man inte ens få facebook-snoka lite utan att folk ska bygga gated communities på nätet? :)

28 jan | Unregistered CommenterFredrik

I Facebook har du inställningar för detta under Settings>Privacy Settings>Profile

28 jan | Unregistered CommenterJF

Men, ja. Det är ju inte riktigt vad du efterfrågar...

28 jan | Unregistered CommenterJF

Om du klickar på "Friends" så kan du till vänster skapa s.k. "Friend Lists". Du skapar en för know-it-alls, en för know-somethings och en sista för know-nothings (eller hur du nu vill göra). Sedan går du in under "Settings"/"Privacy Settings"/"Profile" och där kan du välja vad du vill att folk ska kunna se. (När du vill att en lista med folk inte ska kunna se någonting så skriver du helt enkelt in listans namn istället för namnet på en specifik person i inställningarna.)

Lycka till!

28 jan | Unregistered CommenterFredrik P

Har två liknande frågor:

1. kan man ställa in så att man slipper se vissa personers statusuppdateringar och aktiviteter i sin news feed?

2. kan man ställa in så att ingen kan tagga en i ett foto utan ens medgivande?

29 jan | Unregistered Commenterrja

1. Längst ner på sidan "Home" under din news feed finns en länk "Options for News Feed". Längst ner på den sidan finns "Less/More About These Friends". Där är det bara att skriva in upp till 200 personer i varje lista.

2. Jag tror det, men vet inte riktigt hur.

29 jan | Unregistered CommenterFredrik P

Tack för tipsen - dock inte mitt i prick.

@Fredrik P: Kruxet är att varje grupp kommer antingen att se eller inte se statusuppdateringar. Behovet är att kunna rikta statusuppdateringar till olika nivåer.

Det finns ett twitterfilter som gör att endast tweets som avslutas med #FB sänds vidare till FB, men närmare än så har jag inte kommit...

29 jan | Registered Commenterbergh

Fredrik P> Tack! Tror inte man kan kontrollera taggandet tyvärr, men det kommer väl snart...

29 jan | Unregistered Commenterrja

Angående taggade bilder. Det närmsta jag kommit att få någon kontrol över det är att taggade bilder av mig själv bara kan ses av mig själv (Kan man ändra under privacy>profile) detta förutsätter dock att personen som lagt upp bilden inte är också är vän med personen/erna som du vill hindra från att se bilden, alternativt att någon annan som är vän med personen/erna som du vill hindra också är taggad på bilden, i vilket fall ditt enda val är att av-tagga dig själv från bilden.

1 feb | Unregistered CommenterMattias

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.