Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om bokdigitalisering och författares drivkrafter | Main | Sanna Rayman om FRA-lagen »
onsdag
okt142009

Miljöpartiet inte så dumt ändå?

Säga vad man vill om mp, men det är absolut inte alla deras medlemmar som gillar s+v+mp-samarbetet. Bland mp-stockholms provvalskandidater till riksdagen hittade jag exempelvis den här snubben:

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Är det Mp som placerat dig där eller har du kandiderat?
Kul att du för närvarande är nationalekonom också :)
14 okt | Unregistered CommenterWill
Du ser väldigtmiljöpartistisk ut där. Har du kavaj på folkparti-fotot, och keps på centerparti-fotot?
antar att det är röstmaximeraren som inte skriver "är för närvarande verksam vid näringslivets forskningsinstut", skulle väl ge en del miljömuppar fnatt!

Will. han är ju medlem!

lycka till, bergh!
15 okt | Unregistered Commenterhans
@Hans, jag höll inne med att jag cyklar och åker tåg mest hela tiden också :-)

@Lennart, sorry, detta är nog min look. Har från och till fått höra att jag klär mig som en miljöpartist, graden av komplimang i omdömet har varierat med avsändaren.

Övriga partiers provval har nog inte kommit igång än, eller så har de kommit igång utan mig. Men strikt sett, så tror jag att min kandidatur på marginalen gör störst nytta i mp.
15 okt | Unregistered Commenterbergh
skulle du ställa upp om de valde dig?
16 okt | Unregistered Commenterhans
"kommer inte att stödja en socialdemokratisk regering".
Hur kan de vara så säkra på det?
16 okt | Unregistered CommenterHnrk
Hans: Ingen aning
Hnrk: Det är jag som skrivit texten.
16 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.