Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ger mobilen sämre minne? Om naturvetare, halvblinda råttor och snabba avhandlingar | Main | Om bokdigitalisering och författares drivkrafter »
måndag
okt192009

Powerpoints från helgens CUF-kurs

Talade i lördags för ett (imponerande stort) antal CUF-ungdomar. Som utlovat, finns powerpoint-presentationen nu tillgänglig här. (Som filnamnet avslöjar hölls en liknande föreläsning på Stora Livförsäkringsdagen förra året. Och ärligt talat inte bara där...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Väldigt bra och intressant PP!

Det jag undrar är om du just nu ser några förändringar i tiden politiskt eller kulturellt som angriper de problem som du räknar upp?
19 okt | Unregistered CommenterMarcus
Jätteintressant Powerpoint. FInns det några planer på att denna föreläsning i sin helhet kan dyka upp på Youtube för oss som inte har möjlighet att se den live?
20 okt | Unregistered CommenterErikW
@Marcus Gör frågan aningen mer specifik, så ska jag gladeligen svara! Vilka problem syftar du på?

@ErikW Jag har recyclat denna föreläsning och snarlika varianter ett otal gånger, men mig veterligen har den inte filmats.

Nästa chans ges i december under Skånes kommundagar på Marina Plaza i Helsingborg :-)
20 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.