Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fattiga länder behöver storskaliga jordbruk | Main | Hur frivilligt är det att betala skatt i Sverige? »
onsdag
nov182009

Årets julklapp: En rapport om fairtrade!?

Helena Johanssons rapport om fairtrade verkar onekligen vara ultrabra. Om hela rapporten är lika bra som de delar jag läst senaste halvtimmen, är den är en het kandidat till årets julklapp.
Ett citat:
 
Transfereringseffektiviteten i Fairtrade kan jämföras med att skänka en summa som motsvarar skillnaden i pris i butik för rättvisemärkt och icke-rättvisemärkt vara till en hjälporganisation med 90-konto. För att få använda ett 90-konto krävs att åtminstone 75 procent av de insamlade medlen går till avsett ändamål.

Om grossister/caféer har ett högt prispåslag på rättvisemärkta produkter är det mer effektivt för konsumenten, i termer av andel skänkta medel som når den tilltänkte mottagaren, att istället skänka en summa som motsvarar prispåslaget till en hjälporganisation med 90-nummer än att köpa en rättvisemärkt produkt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Dock måste man beakta att det kräver mer ansträngning att betala pengar till ett 90-nummer, än att välja den ena varan istället för den andra (det sistnämnda är nästintill gratis tidsmässigt). Och tiden man slipper lägga på att aktivt betala pengar, kan man istället spendera på att jobba mer och därmed få en större total budget till världsförbättrande åtgärder.
David: Det där är ett i mitt tycke svagt motargument. Det räcker med att du sätter ett 90-nummer på autogiro. Tidsåtgång: Totalt max 15 minuter. Att lyfta fram att man då istället kan spendera 15 minuter på att jobba mer och därmed få en större total budget till världsförbättrande åtgärder, blir lite löjligt.
18 nov | Unregistered CommenterMarcus
Om ni tycker att detta är långsökt bör betänkas att flertalet svenska kommuner genom att bli en så kallad "Fair Trade City" skänker pengar på följande vis: Skattepengar ur kommunkassan >> Planering och genomförande av information/ reklam till kommuninvånare om att de bör handla Fair Trade >> Vissa av dessa ökar sin konsumtion av Rättvisemärks produkter.

Finns någon uppskattning på hur stor del av den ursprungliga produktionen av dessa medel som slutligen når producenten av Fair Trade produkten?
/Lotta
18 nov | Unregistered CommenterLotta
det finns en del exempel i rapporten. Svaret är att varierar kraftigt.

Fair Trade Citys... tack för tipset, det ska jag genast kolla upp. Vissa saker glömmer man bort så fort man hör dem...
18 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.