Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Klok kritik av enprocentsmålet | Main | Fattiga länder behöver storskaliga jordbruk »
fredag
nov202009

Om twitter och lite andra nyheter på bloggen

En kolumn är borta. Böckerna har fått en egen sektion. (Det slår mig om man bildar en kvot mellan antal böcker man skrivit och hur lite de sammanlagt sålt, torde jag vara svårslagen). På ett annat ställe samlas alla inlägg i en enda lång rad.

Men störst av allt: Jag har skaffat mig en twitter-strategi, som gäller sedan i förrgår. Det tog tid.

Först använde jag twitter som ett smidigt sätt att berätta för facebook och bloggen om jag befann mig i Malmö eller Stockholm. Men de som signade upp på twittrandet väntade sig nog något helt annat, oklart vad.

Nu har jag dock bestämt vad de kommer att få: Svaret på frågan vad en välfärdsforskare egentligen gör om dagarna.

En tweet om dagen blir det. Tror jag. Jag tänker välja ut det jag själv tycker är intressant. Men om merparten av dagen gått åt till att tampas med universitetets elektroniska reseräkningssystem, tänker jag inte dölja detta.

Som alltid med så kallade sociala media gäller att det nog framför allt är jag själv som är tycker det ska bli kul att se vad jag gör mitt liv.

De flesta gör därför nog klokast i att strunta i uppdateringarna på http://twitter.com/drbergh.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hej
Lycklig över att du hade ett förslag till strategi. Det behöver jag. Men insåg att vi hamnat på ungefäre samma linje: en offentlig dagbok. Mest för ens eget dåliga minne, men som sagt hure intressant det är för andra kan man undra över. Men jag fortsätter följa dig.

Madeleine
21 nov | Unregistered CommenterMadeleine

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.