Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Heller vs Rodrik om utveckling | Main | Är handel dåligt för okvalificerad arbetskraft i rika länder? »
söndag
dec062009

En uppsatsidé i dagens DN

Ett litet tillitsspel med betydande summor utspelas varje gång någon ber en lotteriförsäljare kolla om en lott är en vinstlott. Den butiksägare i Toronto som DN berättar om var inte helt pålitlig, och påstod att lotten var en nit-lott när den utfallit med 40 Mkr i vinst.

Efter gripandet sägs att polisen har anat oråd, ty som det heter i artikeln

En ovanligt hög andel av lottförsäljare ska ha vunnit under de senaste åren

Här är naturligtvis en uppsatsidé för den hugade. Exakt hur många lottförsäljare har vunnit? Hur många borde det vara? Är skillnaden signifikant?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Intressant. Det beror ju på hur lotteriet ser ut, ibland händer det att de som säljer lotterna köper de lotter som ingen annan vill ha om det finns en deadline.

För övrigt påminde det om historien om han som lottar ut en död häst.
6 dec | Unregistered CommenterDennis
Tillitsspelet är likadann i alla affärer man besöker,en del kan vara vänner till dina fiender ,du vet inte men dom vet-fråga om råd då.Tillitsspelet likadann hos vårdcentral ,dom gör en slentrianbedömmning och antar att all föregående läkare gjort rätt,Polisen gör likadannt när dom slår eleptiker med sin batong för att visa dom vem som bestämmer.Religösa gör likadannt-onskan finns överallt men inte hos dom.Svenskar är dumma helt enkelt,att ge barn i skolan den välfärd dom får gör dom korkade- ser man nu i 40-50 60 talsgenerationen Likgiltiga och korkade som förutsatter saker utan att undersöka,luktar det skumt så är man likgiltig.Folk utnyttjar denna likgiltighet och har högsäsong iallafall vissa människotyper.Nedrackander på civikurage som alla svenska chefer ägnat sig sedan 70talet har gett effekt-Ge dom en guldmedalj,vi är dummare får än någonsing och om någon ingriper i en våldtäckt och råkar slå våldtäcktsmannen lite-Killen går fri, ingriparen får 6 månader Hurra .Vilka "hjältar" till chefer och lagman vi har-gör oss dumma för sin egen skull
6 dec | Unregistered Commenternitwit

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.