Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« När och varför blev Sverige (relativt) jämlikt? Ännu en studie | Main | DN-kultur »
tisdag
feb242009

Jesper Roine, Johnny Munkhammar och ett tips till LO i all välmening

Jag ligger lite efter med bloggläsandet, men om någon missat Jesper Roines kommentar till både LO och Johnny Munkhammar, är det hög tid att läsa den nu.

Finns det något att tillägga? Jag har ett tips till LO i all välmening. Elitens relativa lönenivå är lägre i Sverige än i nästan alla andra länder. Med god marginal. Att den ökat sedan 1980 kan mycket väl tolkas som ett sundhetstecken om man funderar på exempelvis vilken status det rimligen bör ha att sitta i riksdagen.

Men ojämlikhet kan finnas i andra dimensioner än inkomst. Vad sägs om att LO nästa år släpper en rapport om skillnader mellan topp- och botten-decil när det gäller förväntad livslängd, spädbarnsdödlighet, kötid till sjukvården eller kanske subjektivt välbefinnande?

Det blir lite jobbigare att leta fram data - men rapporten blir definitivt intressantare. Även för LOs medlemmar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: вк
    вконтакте

Reader Comments (2)

...varför inte komplettera med barnens skolresultat, risken att utsättas för brott, risken att barnen blir kriminella, sannolikheten att få hemtjänst givet ett visst hjälpbehov mm.

Även om jag är liberal, så tycker jag att vi pratar alldeles för lite om klassklyftor i landet. Och så blir det ju, därför att varje diskussion enbart snöar in på inkomster. Om man lyfter blicken lite kan man landa i mycket intressantare policydiskussioner.

Amartya Sen har skrivit en del som kan sammanfattas med att inkomst kanske inte är oviktigt, men det finns många andra saker som är minst lika viktiga - och som inte är lika besvärliga när det gäller incitament för arbete.

Utmärkta förslag allihopa! Jag hade flera skarpa formuleringar i min avhandling 2003 om det underliga i att nästan bara fokusera just den årliga inkomstfördelningen. Helt obegripligt att detta inte fått större genomslag (OBS skämt)

Hursomhelst: Hög tid att studera multidimensionell ojämlikhet i Sverige. Kan inte någon slänga ihop en VR-ansökan, få pengar, göra jobbet, skriva några artiklar och sammanfatta dem i Ekonomisk Debatt lagom till valet 2014? (OBS inget skämt)

26 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.