Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad hände med Göran Rosenberg? | Main | Läsvärt av Nathalie Besèr på DN om Obama, new deal och big deal »
lördag
feb282009

Rothstein bloggar om (!) Genuscertifiering

Bo Rothstein har startat en blogg, även om han väljer att kalla det för hemsida. Här en kommentar om genuscertifiering.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Otroligt roligt. Vem minns inte den tidigare utdelade domen: "Den deliberativa demokratiteorins vackra tanke om det civiliserade meningsutbytet som demokratins grundbult tycks med bloggandets hjälp komma allt längre bort."

1 mar | Unregistered CommenterMarcus

stort tipstack! skrattar fortfarande *torkar en tår ur ögat* :)

http://inarkadiaego.blogspot.com/2008/11/bo-rothstein-i-love-you.html

2 mar | Unregistered CommenterMJV

Men Bo Rothstein har väl aldrig sagt att inte Bo Rothstein får blogga, det han vänder sig emot är ju att andra icke-kvalificerade gör det.

2 mar | Unregistered CommenterEmil

Hej Andreas
tack för synpunkten, men min hemsida är inte någon blogg. Där ligger nu inte några artiklar eller kommentarer som inte har publicerats tidigare, där låg tidigare ett brev till Göteborgs universitets rektorn (offentlig handling) men det har jag tagit bor. Tanken är att där bara skall finnas sådant som är publicerats vilket innebär att kvalitén i texten och argumentationen granskats av någon annan än mig. När jag skriver dessa texter vet jag att de måste granskas av någon professionell redaktör och det gör att jag försöker skärpa till och hyfsat argumentationen. Det finns heller inte någon möjlighet att skriva anonyma kommentarer på min hemsida eftersom jag menar att de offentliga debatten kräver att man vågar stå för sina analyser och åsikter.
Många hälsningar
Bo
Vänliga hälsningar
Bo Rothstein

Hej Bo
Jag är jätteglad åt din hemsida, även om den inte är en blogg :)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.