Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« ...och plötsligt är det politiskt korrekt att kritisera Eva Lundgren! | Main | Mp om förmögenhetsskatten »
fredag
maj152009

Se Roslingdokumentären igen.

Har nyss sett Hans Rosling-dokumentären för andra gången. Den är fantastiskt bra. Fyra tänkvärda påståenden från Hans:

1. Sett till hur situationen var i Afrika för 50 år sedan, är det faktiskt just i Afrika utvecklingen varit som mest imponerande.
2. HIV-problem i Afrika är faktiskt större i de rikare länderna.
3. Näringslivets investerare har en mer faktabaserad syn på Afrika än unga aktivister.
4. Indien var ett år före Sverige med att införa fri abort.

SVT Play.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Var ett tag sedan jag sag dokumentaren, men menade Rosling verkligen detta?

´´HIV-problem i Afrika är faktiskt större i de rikare länderna.´´

Ifall jag minns saken ratt sa pastod han val snarare att HIV-problemen var storre hos de rikare GRUPPERNA an hos de fattigare (i Ostafrika). Han gjorde savitt jag minns inga inkomstbaserade jamforelser mellan lander.

16 maj | Unregistered CommenterSofia

Du har sett hela hans TED-talk istället för bara SVT-dokumentären hoppas jag?

Annars här: http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

Sen hoppas jag också du har kollat på hans hemsida, där det finns många kortare videoklipp: http://www.gapminder.org/videos/

Om du går till http://graphs.gapminder.org/world/ så kommer du tom få en Flash-version utav deras mjukvara där du själv kan experimentera med datan!

16 maj | Unregistered CommenterJohan

Fanns tydligen två till TED-talks med honom:

- http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty.html
- http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_the_truth_about_hiv.html

16 maj | Unregistered CommenterJohan

Dessutom beror det tidigare namnda faktumet antagligen till viss del pa att statistiken ar missvisande eftersom fler HIV-smittade bland de rikare grupperna overlever (for att de i storre utstrackning har rad med behandling). Darav finsn det fler HIV-smittade bland de rikare grupperna.

17 maj | Unregistered CommenterSofia

Skickade nyss Rosling ett mail med foljande innehall:

´´Du har vid ett flertal tillfallen papekat att HIV inte hor ihop med fattigdom och att det ofta till och med ar mer utbrett bland de rikare grupperna i Ostafrika an bland de fattigare.

Min fraga blir da: Detta faktum beror val atminstone till viss del pa att fler HIV-smittade overlever bland de rikare grupperna (for att de i storre utstrackning har rad med behandling) an de fattigare HIV-smittade som i storre utstrackning istallet dor (for att de inte har rad med behandling). En produkt av detta blir ju att det i statistiken ser ut som om de rikare grupperna ar hardare drabbade av AIDS trots att det kanske egentligen ar precis tvartom (det fattigare har dott och syns darfor inte langre i statistiken).

Invantar med nyfiket det svar!´´

Vi far se vad han svarar.

17 maj | Unregistered CommenterSofia

@Johan Självklart har jag sett TED-föreläsningarna. Men SVT är bra på dokumentärer så den är bra på ett annat sätt :-)

Och gapminder är fenomenalt, här är den senaste skapelsen jag gjorde med detta verktyg
http://www.andreasbergh.se/blogg/2009/5/12/den-grona-kapitalistiska-valfardsstaten.html

@sofia Jag hoppade också till på detta påstående, och minns inte exakt hur den var formulerad. Får kanske kika en tredje gång :-)

17 maj | Registered Commenterbergh

HIV ska det saklart sta, inte AIDS

17 maj | Unregistered CommenterSofia

Punkt 3 är värd en egen dokumentär.

25 maj | Unregistered CommenterRobert

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.