Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Se Roslingdokumentären igen. | Main | Social spending i OECD »
fredag
maj152009

Mp om förmögenhetsskatten

Miljöpartiet - ett av mina nya partier - går från klarhet till klarhet. För några dagar sedan kritiserade partiet socialdemokraterna för att de vill återinföra förmögenhetsskatten. Miljöpartiets argument:
Skattens namn leder tankarna till att man med denna skattkan omfördela från de rika till de fattiga. Men det är länge sedanförmögenhetsskatten fungerade på det sättet. Effekten är bara attkapital på ett godtyckligt sätt flyttas från vissa investeringar tillandra och ofta mindre produktiva, och framför allt driver kapitaletutomlands.Tyvärr har Socialdemokraterna hittills fortsatt att upprepa sitt krav på att återinföra förmögenhetsskatten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

mmm gårdagens "klarhet" från Mp: återinför friåret!!!
It's funny because it's true...

17 maj | Unregistered CommenterPeter

För mig får folk ta hur många friår som helst, sålänge det är budgetneutralt. Numera finns det även miljöpartist som tycker så. Även fp, SACO och Anna Hedborg har varit inne på liknande tankar, se vidare

http://www.andreasbergh.se/blogg/2008/12/14/sa-blir-friaret-till-en-okontroversiell-reform.html

17 maj | Unregistered Commenterbergh

Allt som MP tycker är inte bra, men detta är ju mycket bra och tydligt. Att partiet inte längre vill att Sverige lämnar EU är även det ett steg i rätt riktning.

19 maj | Unregistered CommenterHenrik

Lite förvånad blir man ju när Andreas beskriver miljöpartiet som "ett av sina partier".
Är det arbetstidsförkortningen han tänker på?
Det ofinansierade friåret?
Cykelavdraget?
Högre bidrag och jobba mindre?
Miljöpartiet har höga ambitioner vad gäller att minska utsläpp, men de föreslår
dem genomföra i en värld utan konkurrens om arbetskraft: Vi skulle få se en
utslagning av företag som inget förmånskrävande fackförbund kommer i närheten av.
Som nationalekonom från Lund är miljöpartiet icke ett av mina partier - möjligen i en tänkt
verklighet som inte finns.
Jag är förvånad över Andreas uppskattning av miljöpartiets politik.
Gunnar Andrén
riksdagsman (fp)
2009-05-21

Gunnar,

du har missat att jag numera är medlem i mp, c, fp och m.

du har även missat att friåret i olika varianter lanserats av Saco, Anna Hedborg och folkpartiet, vilket jag lärde av de kloka kommentarerna på länken oven, som kommer igen här:

http://www.andreasbergh.se/blogg/2008/12/14/sa-blir-friaret-till-en-okontroversiell-reform.html

Sedan glömmer du ideerna om nollränta och medborgarlön. MP har mycket kul att komma med .-)

22 maj | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.