Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ingen global värdekonvergens? | Main | Därför misslyckades avgiftsdifferentieringen i akassan »
tisdag
okt262010

Lunchdiskussion om och med fairtrade och rainforest alliance

Trogna läsare av denna blogg inser nog hur mycket jag ser fram emot denna diskussion på torsdag lunch i Stockholm:

Anders Åkerman, fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Stockholms Universitet diskuterar med Helena Johansson, fil.dr i nationalekonomi och föreståndare för Institutet för Livsmedelsekonomisk analys, som skrivit rapporten Vad uppnås med rättvisemärkning?Helena Markstedt, generalsekreterare för Fairtrade samt Marcus Schaefer, pressansvarig vid Rainforest Alliance.

Dyk upp! Är geografin ett hinder, kommer Ohlininstitutet och den nya tekniken förhoppningsvis att göra det möjligt att ta del av diskussionen ändå i listan över tidigare arrangemang.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Roligt att lunchen inte är gratis.
28 okt | Unregistered CommenterNils
Andreas,

Kan du skriva lite om vilka policyimplikationer man kan dra av rapporten? Ex bör kommuner handla rättvisemärkt? Om inte, isf varför? Är direkt bistånd ett bättre alternativ än ett högre pris på grödorna?

Anders
3 nov | Unregistered CommenterAnders

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.