Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Något att fundera på | Main | Lunchdiskussion om och med fairtrade och rainforest alliance »
fredag
okt292010

Ingen global värdekonvergens?

Gjorde en sökning på McDonaldization. Fann 103 vetenskapliga publikationer. Ur abstract till en av dessa: 

It is frequently asserted that the ongoing process that is commonly referred to as globalization should bring about wide-spread changes in values. Furthermore, it is hypothesized that the unparalleled increases in the flow of capital, goods, services and information coupled with the revolutionary developments in information and communication technologies should result in a convergence of values.

Sedan kommer lite om att tesen testas med world value survey. Resultat:

The conclusion is that cultural value change has been rather limited during this period at least for this sample of countries. Among the dimensions studied, marriage, family and gender relations seem to be the area of most significant change. On the other hand, we have found almost no evidence for even a slow convergence of values.

Källa: Esmer, Y. (2006). "Globalization, "McDonaldization" and Values: Quo Vadis?" Comparative Sociology 5(2-3): 183-203.

Kanske har Beautiful south fel trots allt?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

WVS? Boo. Hiss.
29 okt | Unregistered Commenterdaniel
Den smått hysteriske lille vänsterextremistknölen, prof. Erik Svensson har skrivit en second opinion på "Jämlikhetsbluffen" tillsammans med ditt förord här:

http://www.second-opinion.se/so/view/1504

Utdrag: "Andreas Bergh saknar inte intellektuell kapacitet och är onekligen en skicklig debattör. Andreas Berghs förord är dock lika tunt och substanslöst som boken i övrigt." Så snällt av honom att säga att du trots allt besitter "intellektuell kapacitet". Kanske tål en kommentar från en auktoritet i ämnet?
29 okt | Unregistered CommenterSTW
Den newsmill-artikeln är lik (möjligen identisk med) ett blogginlägg han skrev för ett tag sedan, och i kommentarstråden har jag svarat på en del av hans påståenden:

http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/10/jamlikhetsbluffen-om-att-koka-en-tunn.html
30 okt | Unregistered Commenterbergh
WVS har mycket intressanta grejer på lager som gör att man glömmer bort tiden

Resultat
http://www.worldvaluessurvey.org/index_findings

Publikationer
http://www.worldvaluessurvey.org/new_index_publications
Japp, där finns en hel del kul!

Nu är ju en survey förknippad med vissa begränsningar, men tills Daniel ovan kommer på ett kontrollerat experiment som kan genomföras för att testa om globala värderingar konvergerat de senaste 30 åren, kan det ju duga ,-)
1 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.