Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vem använder RUT, vem slår kvinnor och andra statistiska klurigheter | Main | Gissningar om RUT-avdragets framtid »
onsdag
mar172010

Nudge


20100316471
Originally uploaded by dirbergh
Har nu läst en bra bit av Nudge. Vad är det alla är så upprörda över?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (6)

Quesadilla! Gott!
17 mar | Unregistered CommenterPontus
Tack Marcus, jag minns det inlägget, men det är knappast någfon jätteinvändning? Jag är själv kritisk mot en del punkter, så som att de inte riktigt definierar vad som är "bättre" eller diskuterar risken att en choice engineer gör skada i sin vilja att göra bättre. Dessutom är ju begreppet libertarian paternalism kanske inte så annorlunda än vanlig socialliberalism?

Dock tycker jag de har en bra poäng i att att det i många lägen inte finns någon neutral design. Men jag kanske inte kommit till de grisiga delarna än...

(@pontus japp, det var gott. Notera dock att jag drack vatten, mycket ovanligt)
18 mar | Unregistered Commenterbergh
"Dessutom är ju begreppet libertarian paternalism kanske inte så annorlunda än vanlig socialliberalism?"

Det har du kanske rätt i, men jag uppfattar det som att en libertariansk paternalist i praktiken borde vara för mer frihetliga reformer i enlighet med Wilkinssons och Niclas resonemang här:http://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/09/30/kan-libertariansk-paternalism-oka-friheten/

Frihetliga reformer som jag kan tänka mig att de flesta socialliberaler av FP-snitt skulle vända sig mot. Men kanske det är en fördom eller en effekt av att begreppet "socialliberal" är så diffust (på gränsen till intetsägande).
19 mar | Unregistered CommenterMarcus
Noterar f ö att jag hade liknande fördomar om libertarianska paternalister då, som jag har om folkpartister idag. Åsikterna ändras, men fördomarna består. ;-)
19 mar | Unregistered CommenterMarcus
Helt uppenbarligen behöver vi ett paternalistiskt samhälle. Nej, bry inte era söta små huvuden om varför.
20 mar | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.