Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om Mugabes landreformer | Main | Wal-Mart till Afrika - köper Massmart »
onsdag
sep292010

Läsvärt, sevärt, hörvärt

Filosofigruppen Sherpa: om föräldraförsäkringen.

SVT Play: Kineserna kommer.

Slashat: Ett podradioprogram om teknik och datorer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Härlig kulturkrock i "Kinerserna Kommer". Den skulle man nästan kunna använda som definition av ordet.
29 sep | Unregistered CommenterAnders
Jag håller med. Reportaget säger mycket om både Sverige och Kina. Eller snarare : Jag _tror_ att det säger en hel del om Kina...
29 sep | Unregistered Commenterbergh
befriande att läsa ett roligt och avslöjande inlägg i en annars fördummad debatt. Något bättre än tvångstugget borde väl motståndarna kunna skaka fram

Jessica Bagge

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.