Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vem ska få äran att bygga 2000-talets folkhem? | Main | Läsvärt, sevärt, hörvärt »
torsdag
sep302010

Om Mugabes landreformer

Från OneWorld South Asia, en artikel om Mugabes landreformer, där de vita jordägarna fick flytta på sig, bland annat för att de ansågs ha orättmätigt lagt beslag på den bästa marken. Men reformen fick inte väntat resultat:

Handing over lands of 4000 white farmers to black natives under President Mugabe's land reform programme has resulted in a deteriorating farming scene in the country ...

As we look out over thousands of untended citrus trees he explains that all they produce now are shrivelled, bitter lemons. "As a country we are losing millions of dollars, and as ordinary Zimbabweans we can no longer afford to send our children to school."

Men det finns de som försvarar reformen:

... we are satisfied that the programme of land reform has succeeded ... It might not be 100%, but now the land is with the people of Zimbabwe [...] Had they agreed to share nicely, none of these troubles would have happened ...

Mer här.

Center for Global Development finns bilder av marken från Google Earth, före och efter landreformen:

 

Gränsen mellan det privatägda och det allmänna landet syns tydligt - så tydligt att det knappast kan förklaras av skillnader i nederbörd eller jordkvalitet. Gränsen som syns är den mellan jordbruk som drivs i vinstintresse och allmänningens tragedi. Och efter reformen, har allt land blivit mindre grönskande.

Craig J. Richardson skriver:

Instead of improving both, the move towards equality has had ironic results: commercial farming sector now increasingly resembles the communal lands. The once irrigated commercial land is brown and scorched, and the reservoirs have dried up due to a lack of parts. [...]

The underlying wealth of the commercial farmland derived from the protection of private property, an institutional centerpiece that has now been abandoned [...] 

Since the post-2000 land reforms, commercial agricultural production has dropped up to 75 percent, as individuals have lost initiative to work, collateral no longer exists, and banks have collapsed.

För den som vill läsa mer: Richardson, Craig (2006), "Land Reform in Zimbabwe" in De Soto, Hernando and Francis Chevenal, Swiss Human Rights Book, Vol.1: Realizing Property Rights, Berne: Rueffer and Rub, pp. 74-84.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Fast de tidigare landägarna fick ju inte bara sin mark konfiskerad, utan de blev väl även fördrivna ur landet? Och då kan man ju inte säga med säkerhet att det var just konfiskeringen som orsakade försämringen. Hade de fått stanna så hade de kanske blivit anställda eller arrenderat den mark de tidigare ägde, varvid försämringen kanske uteblivit eller inte blivit lika stor?
Alex Tabarrok postade detta på Marginal Revolution för ett tag sedan. Han fick då svar från Stefan Geens, som är någon slags expert på Google Earth. Han hävdar att före och efter-bilderna är tagna vid samma tidpunkt.

Geens analys finns här:

http://www.ogleearth.com/2010/03/in_gis_as_in_ec.html
1 okt | Unregistered CommenterJPL
Japp, här är posten från MR: http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2010/03/see-the-tragedy-of-the-commons.html

Om bilderna inte visar före - efter, är det således bara den tydliga gränsen som visar skillnaden mellan privat och allmänt land.
2 okt | Unregistered Commenterbergh
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.