Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Landgrabbing, aid and McDonalds - The future of Africa? | Main | Om Mugabes landreformer »
söndag
okt032010

Vem ska få äran att bygga 2000-talets folkhem?

Den socialdemokratiska eftervalsdebatten har rivstartat. Bäst hittills tycks vara Björn Fries i Expressen, som frågar:

Var finns kraften till att skapa 2000-talets folkhem, en modell byggd på gemensam solidarisk grund med utrymme för både mångfald och individuella lösningar?

"Det är just vad M försöker göra" påpekar Johan Ingerö. Det har han naturligtvis rätt i. Men det lustiga är följande: Det också precis vad socialdemokraterna gjort, åtminstone från 80-talet och fram till dess att Göran Persson tappade styrfart. Men på den tiden s banade vägen för friskolor och konkurrens på järnvägarna, vågade de inte riktigt stå för politiken, som då uppfattades som ganska kontroversiell.

Möjligheten till mångfald och individuella lösningar inom den offentligt finansierade välfärden har ökat kraftigt genom valfrihetsreformer som skolpeng, pensionsreform, vårdval med mer. Sådana reformer är troliga förklaringar till att stödet för välfärdsstaten och dess höga skatter är fortsatt högt även i den övre medelklassen. [pop-version, vetenskaplig artikel] Det är således inte alls underligt att socialdemokraterna varit med och genomfört dylika reformer.

[se också Klitgaard, 2007. "Why are they doing it? Social democracy and market-oriented welfare state reforms." West European Politics 30:172 - 194.]

Under 80- och 90-talet klarade sig socialdemokraterna relativt bra trots - eller kanske på grund av - att deras retorik låg snäppet till vänster om den politik de faktiskt förde.

Men nu, när en generell välfärdsstat med utrymme för mångfald och individuella lösningar verkar vara ett budskap som går hem hos breda folklager, är det de nya moderaterna som skördar ökat väljarstöd på det budskapet. Lite snöpligt för socialdemokratin, kan man tycka.

Så vad kommer s att göra nu? inte lätt att säga. Någon?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

"Var finns kraften till att skapa 2000-talets folkhem, en modell byggd på gemensam solidarisk grund med utrymme för både mångfald och individuella lösningar?"

Det ger sig själv med rätt finanspolitik. Om det har jag just ordat HÄR http://josefboberg.wordpress.com/2009/05/13/register-bloggrubriker/#comment-1397
Den väsentliga orsaken till "välfärdsstatens" acceptans glöms bort. Sedan 70-talet har nya skatter varit i stort sett dolda. Cirka 3/5 av skatten är dold - till exempel skatten på pensionssparandet som raderar ut avkastningen Den påstådda nedsättningen av skatten på pensionerna är en allmosa som på intet sätt motsvarar dräneringen av pensionssparandet men få överblickar de dolda skatterna som bekostar bidragsdrogandet som döpts till välfärd. Statskontorets chefsekonom Murray skrev att skatteuttagets höjd kommit till vägs ände. Hur ska partierna klara ett folkhem och samtidigt visa den öppenhet om finansieringen som borde karakterisera en demokrati?
Sverige har till exempel världens hårdaste beskattning av barnfamiljer. Solidarisk grund, mångfald och individuella lösningar är vackra ord - en genomlysning av finansieringens verklighet behövs.
22 okt | Unregistered CommenterClarence
Jo... - Clarence - och måhända är lösningen på det http://josefboberg.wordpress.com/2008/02/21/skattebelastningstryck kontinuerlig direkt demokrati, kanske...
http://josefboberg.wordpress.com/2009/05/13/register-bloggrubriker/#comment-1398

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.