Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Läsvärt, sevärt, hörvärt | Main | Hur tolka SDs framgångar? »
måndag
sep272010

Wal-Mart till Afrika - köper Massmart

Har tidigare skrivit om Afrikafonder, som bl a har Massmart, ett antal varuhuskedjor som påminner om Wal-Mart, fast i Afrika.

Nu meddelas att Wal-Mart köper Massmart och därmed ger sig in i Afrika. Bra för de som har Afrikafonder, och sannolikt bra även för konsumenter i Afrika som efterfrågar massproducerade billiga konsumentprodukter. Och förmodligen även bra för de som får jobb på framtida Wal-Mart.

Men dåligt, åtminstone på kort sikt, för andra inhemska producenter som konkurreras ut av Wal-Mart. Och ännu en motgång för de som trodde/hoppades att Afrika skulle kunna bli rikt utan att få Wal-Mart och McDonalds.

När öppnar IKEA?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.